Pro zahraniční studenty

Akademická psychologická poradna nabízí poradenství pro zahraniční studenty VŠE, kteří přijeli studovat do České republiky. S tím mohou být spojeny problémy s adaptací na nové prostředí, s porozuměním nové kultuře a se schopností s ní adekvátně komunikovat.

V poradenství si všímáme nejen odlišností, ale i podobností, které napomáhají úspěšné adaptaci na nové prostředí. Z psychologického hlediska kultura není něco, s čím jsme se narodili, ale spíše je naučená. Z toho tedy plyne, že se lze naučit řadu nového i během komunikace a střetávání se s kulturou novou. Učení se kultuře není nicméně pouze pasivní asimilace, kulturu zároveň společně s ostatními lidmi vytváříme a proto se současný svět stává multikulturním stejně jako prostředí na vysokých školách.

Rádi vás podpoříme při vašem pobytu v České republice a uvítáme vás v naší Akademické psychologické poradně. Poradna je otevřena v těchto termínech, návštěva poradny je anonymní a bezplatná, není nutné se předem objednávat.