Zdroje pro výuku

Odborné články z pedagogiky a doplňkové materiály ke stažení

Experiential learning

Zahřívací hry

Jak vzbudit zájem a aktivitu u studentů

Typy, jak se připravit na první hodinu

On-line výuka

Efektivní prezentace

Výukové cíle (učební výstupy – tj. learning outcomes)

Learning styles

Teaching Styles

  • Teaching Styles – Každý vyučující má svůj osobitý styl, jakým vede výuku. Navzdory tomu se tyto styly dají zatřídit to čtyř základních skupin, které tento článek dále popisuje.

Využití IT ve výuce

Sylabus a plánování výuky

  • Creating Your Syllabus
  • Creating a Syllabus  – Článek vyjmenovává, co by měl dobře sestavený sylabus obsahovat, na co si dát pozor a co blíže specifikovat tak, aby studenti měli jasno, co mohou čekat a co se naopak očekává od nich.

Organizace a tvorba výukových materiálů

Kritické myšlení o. s.

Ostatní témata