Výsledky vyhledávání

Showing 14315 results
https://ac.vse.cz/
...

https://ac.vse.cz/
By xvojs03, on 06/25/2018

https://ac.vse.cz/o-centru/
...

https://ac.vse.cz/o-centru/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/literatura/
Baštecký J., Šavlík J., Šimek J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada Publishing. Baštecká, B. (2009). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál....

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/literatura/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zakladni-informace/
Cílem této části webových stránek Akademického centra je otevřít prostor pro sdílení zkušeností s uplatňováním různých metod a technik podporujících motivaci studentů a jejich akt...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zakladni-informace/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/ucebni-styly/
Cíl: Porozumět rozdílům v učebních stylech studentů a jejich významu pro volbu výukových metod. Metoda: Výklad o učebních stylech, dotazník učebních stylů, dotazník GPOP, skupinov...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/ucebni-styly/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/identifikace-zpetne-vazby/
Cíl: Umět identifikovat a správně interpretovat zpětnou vazbu od posluchačů získávanou neformálními prostředky. Výuka v přednáškách a cvičeních. Metoda: Skupinová diskuse o vyt...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/identifikace-zpetne-vazby/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/
Cíl: příprava efektivní prezentace – zpracování prezentace v PowerPointu (předloha snímku, schéma, interaktivní prvky, možnosti úprav prezentace), barevné schéma prezentace, multimédi...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyukove-cile/
Cíl: Jak srozumitelně popsat obor či předmět tak, aby bylo jasné, co se studenti skutečně naučí. A to tak, aby existovala vzájemná souhra mezi popisem znalostí a dovedností, metodami vý...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyukove-cile/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/retorika/
Cíl: využití komunikačních technik ve výuce, jak na nepozorné posluchače, výstavba sdělení, několik principů klasické rétoriky, hlavní zásady neverbální komunikace, zvládání stre...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/retorika/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/osobnost-ucitele/
Osobnost VŠ učitele Osobnostní předpoklady pro pedagogickou činnost, role VŠ pedagoga, zmapování obtíží začínajících učitelů a základy duševní hygieny pro VŠ učitele. Osob...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/osobnost-ucitele/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/microteaching/
Cíl: Praktický nácvik vedení vyučovací hodiny v modelové situaci a rozvoj pedagogických dovedností. Metoda: „Microteaching“ – tj. nahrávka cca 12 minutové části přednášky či...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/microteaching/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vedeni-zaverecne-prace/
Cíl: Cílem workshopu je diskutovat podstatu a příklady dobré praxe při vedení bakalářských a diplomových pracích. Zejména se zaměříme na volbu tématu a cílů práce, výzkumných met...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vedeni-zaverecne-prace/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/prezentace-v-aj/
Jedná se o dva semináře: Prezentace v angličtině – úvod Prezentace v angličtině – pokračování Cíl: osvojit si  jazykové a prezentační dovednosti a naučit se prezentova...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/prezentace-v-aj/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/stres-management/
Cíl: porozumět tomu, jak se stres projevuje v myšlení, prožívání a chování, seznámit účastníky se způsoby jak se stresem pracovat (jak preventivně, tak akutně). Metoda: workshop...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/stres-management/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/knihy-a-clanky/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/knihy-a-clanky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/fotobanky/
Zde je seznam vybraných zajímavých serverů, kde je možné nalézt vektorové i bitmapové obrázky pro prezentace apod. Blueprints CG Textures Compfight DreamsTime ESA Portal...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/fotobanky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/logobanky/
Pokud potřebujete loga společností, najdete jich mnoho na jednom místě např. na těchto stránkách: Brands of the World LogoBox FreeLogoTypes...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/logobanky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/zoomit/
Nástroj ZoomIt je jednoduchá pomůcka pro prezentování. Jde o poměrně starý program Microsoftu, ale funguje dobře i na nových operačních systémech,  nemusí se instalovat, aktuální verz...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/zoomit/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/uloziste-pro-prezentace/
Přímo na prezentace: AuthorStream Note & Point Present.me SlideBoom SlideRocket SlideShare Prezi Universální: Google Drive Dropbox SkyDrive ZOHO...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/uloziste-pro-prezentace/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/finaliste-edublog-award/
Z každoročně udělované ceny za aktivity spojené s využitím blogů ve vzdělávání doporučuji pozornosti jednu kategorii: nejvlivnější texty/příspěvky. Letošní články rozhodně sto...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/finaliste-edublog-award/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/gemrich-postrehy-z-usyd/
V následujícím textu jsou zpracovány postřehy Jana Gemricha k pedagogickému přístupu a procesu na University of Sydney (USYD) z jeho několikaměsíční stáže. Učitel jako mentor Uči...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/gemrich-postrehy-z-usyd/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/napis-z-druhe-strany-cedule-na-jmeno/
Poznatky z workshopu Alternative Assessment. You gain more when you: Are PROMPT and REGULAR in attendance. Discuss and participate ENTHUSIASTICALLY. FREELY RELATE your experiences. LI...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/napis-z-druhe-strany-cedule-na-jmeno/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/o-rozdavani-podkladu-pred-vyukou/
Bruce G. Charlton píše na svém blogu o efektivnosti přednášek. Přitom - jak píše - jsou přednášky často považovány za zastaralé a neefektivní. Myšlenky má zajímavé. K předmětům...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/o-rozdavani-podkladu-pred-vyukou/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-large-classes/
Zajímavý, obsáhlý (a někdy možná až zbytečně polopatický) návod, jak zajímavě a podnětně vyučovat hodiny s velikým počtem studentů. Na VŠE může být přínosné zejména pro př...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-large-classes/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-with-cases/
Stránky University of California se zabývají používáním případových studií v hodinách. Po krátkém úvodu a vysvětlení, jak na UC případové studie charakterizují, následují různ...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-with-cases/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/testovani-novych-metod-vyuky/
Rád bych se s vámi podělil o jednu zkušenost. Vyzkoušel jsem na semináři předmětu Provozní management metodu think-pair-share. Zadal jsem několik témat k diskuzi (články z Eura a Ekonomu...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/testovani-novych-metod-vyuky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/the-aviation-instructors-handbook/
Z blogu Kevina Kellyho: This old-school government manual for flight instructors is the best how-to guide I have come across for teaching, learning, communication and professionalism about any subjec...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/the-aviation-instructors-handbook/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/uzitecne-clanky-z-berkley-university/
Užitečné články z Berkley University - stojí za pozornost Rozděleno do kategorií: 1. Planning your class and thinking about teaching 2. Your syllabus 3. Lecturing 4. Important...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/uzitecne-clanky-z-berkley-university/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/warm-ups-for-lessons/
V některých cvičeních se mohou např. pro rozproudění diskuse, odreagování se, či zamyšlení hodit krátké zahřívací hry. Několik her vhodných do hodin je k dispozici na odkazech ní...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/warm-ups-for-lessons/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podklady-ke-kurzu/technicke-zpracovani-prezentaci/
Materiály k workshopu ZoomIt - pomůcka pro prezentování. Fotobanky - seznam zajímavých serverů. kde lze nalézt zdroje obrázků pro prezentace apod. Logobanky - servery. kde lze...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podklady-ke-kurzu/technicke-zpracovani-prezentaci/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/7-things-you-should-know-about-lecture-capture/
Lecture capture is an umbrella term describing any technology that allows instructors to record what happens in their classrooms and make it available digitally. In its simplest form, lecture capture...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/7-things-you-should-know-about-lecture-capture/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/o-centru/zakladni-informace/
Účel Akademické centrum Akademické centrum Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VŠE) realizuje poradenskou, vzdělávací, informační a další činnost pro členy akademické obce V...

https://ac.vse.cz/o-centru/zakladni-informace/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/vysledky-vyhledavani/
...

https://ac.vse.cz/vysledky-vyhledavani/
By Ondřej Machek, on 10/11/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/sebepoznani-a-kariera/
APP připravila dva semináře s tematikou "Sebepoznání a kariéra"  s názvy: Moje pracovní hodnoty a silné stránky (1. 11. 2018; 16:30-19:30, místnost: RB 359) Můj kariérní plán...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/sebepoznani-a-kariera/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 10/25/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/aktuality/aktualni-terminy-kurzu-pedagogickych-dovednosti-pro-doktorandy-a-akademicke-pracovniky/
Program kurzu pro období květen - červen 2019 (podrobné informace o jednotlivých seminářích TE_program-kurzu_jaro_19): 14. 5. 2019, 9-13 hod. Zahájení kurzu, Učební styly a práce se...

https://ac.vse.cz/aktuality/aktualni-terminy-kurzu-pedagogickych-dovednosti-pro-doktorandy-a-akademicke-pracovniky/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 05/08/2019

https://ac.vse.cz/aktuality/den-kritickeho-mysleni-23-4-2019/
Akademické centrum VŠE a KMPS v rámci spolupráce na projektu Crithinkedu, podpořeného programem Erasmus+ Evropské Unie, zorganizovaly na VŠE 23. 4. 2019 Den kritického myšlení, na který by...

https://ac.vse.cz/aktuality/den-kritickeho-mysleni-23-4-2019/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 07/18/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/opening-times/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/opening-times/
By Eva Jarošová, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/pro-zahranicni-studenty/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/pro-zahranicni-studenty/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/o-centru/organizacni-struktura/
...

https://ac.vse.cz/o-centru/organizacni-struktura/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/kontakty/
Vedoucí Akademického centra Spolupracovníci Kontaktní adresa Akademické centrum Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3...

https://ac.vse.cz/kontakty/
By Eva Jarošová, on 06/25/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/nas-tym/
Pracovníci Akademické psychologické poradny:...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/nas-tym/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/autogenni-trenink/
Autogenní trénink je metoda, která při pravidelném provádění umožňuje odstranit příznaky neklidu a napětí, lépe zvládat stres a obnovit síly a soustředění. Je založena na nácviku...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/autogenni-trenink/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/blog/2019/09/17/consulting-hours-for-foreign-students/
Opening times of Academic Psychological Counselling for fall 2019 are announced here....

https://ac.vse.cz/blog/2019/09/17/consulting-hours-for-foreign-students/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/17/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/
Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše studium či fungov...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/o-poradne/
Akademická psychologická poradna (APP) poskytuje poradenské služby studentům, pracovníkům a případně absolventům Vysoké školy ekonomické v Praze, a to bezúplatně. Základní formou či...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/o-poradne/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/nase-sluzby/
Poskytujeme strategickou podporu kvality vysokoškolské výuky prostřednictvím rozvoje pedagogů VŠE. Zajišťujeme pravidelné Kurzy pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro d...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/nase-sluzby/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/odborna-zarizeni/
Denní stacionáře Linky důvěry Krizové služby Psychoterapie AT (alkoholicko-toxikologická) problematika Specifické problémy (ženy, děti, drogy, AIDS, homosexuálové)...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/odborna-zarizeni/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychologicka-diagnostika/
Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Patří mezi ně např. psychologická diagnostika. Pokud váháte, kam směřovat s...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychologicka-diagnostika/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 03/28/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/01/nove-terminy-psychodiagnostiky-pro-zimni-semestr-2019/
Byly vyhlášeny nové termíny psychologické diagnostiky pro zimní semestr 2019. Pro více informací se podívejte zde, přihlašování je možné na stránkách Rozvojového a poradenského cent...

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/01/nove-terminy-psychodiagnostiky-pro-zimni-semestr-2019/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 10/01/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/09/17/nove-terminy-akademicke-psychologicke-poradny/
Nové termíny pro zimní semestr 2019 zveřejněny zde....

https://ac.vse.cz/blog/2019/09/17/nove-terminy-akademicke-psychologicke-poradny/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/17/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/03/nove-terminy-pro-individualni-koucovani/
Byly vypsány nové termíny pro individuální koučování. Termíny jsou: 16.10. 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00 RB 332 22.10. 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00 RB 332 29.10. 16:00 - 17:00 RB...

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/03/nove-terminy-pro-individualni-koucovani/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 10/03/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/koucink/
V ZS 2019 APP nabízí studentům, kteří se potýkají s poklesem své studijní výkonnosti, např. při psaní bakalářských či diplomových prací, možnost „ochutnávky“ koučování s c...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/koucink/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/06/vypsany-aktualni-terminy-kurzu-pedagogickych-dovednosti-pro-doktorandy-a-akademicke-pracovniky/
Program kurzu pro období říjen 2019 – leden 2020 (podrobné informace o jednotlivých seminářích zde): 14. 10. 2019, 9-17 hod. Zahájení kurzu, Zadání prezentace, Využití aktivizují...

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/06/vypsany-aktualni-terminy-kurzu-pedagogickych-dovednosti-pro-doktorandy-a-akademicke-pracovniky/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 10/06/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/10/nove-seminare-akademicke-psychologicke-poradny/
Pro ZS 2019 vypisuje Akademická psychologická poradna následující semináře (vzhledem k omezené kapacitě je třeba se na jednotlivé semináře vždy přihlásit): Jak si poradit se studiem?...

https://ac.vse.cz/blog/2019/10/10/nove-seminare-akademicke-psychologicke-poradny/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 10/10/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyuziti-aktivizujicich-metod/
Cíl: Jak učit tak, aby si studenti nejen hodně zapamatovali, ale aby se zároveň naučili o látce i přemýšlet, vyjednávat, porovnávat nové zkušenosti s dosavadními. Problematika výuky v...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyuziti-aktivizujicich-metod/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/nas-tym/
Na výuce kurzů a workshopů se podílejí: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., VŠE - KMPS doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., VŠE - KMPS Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D., VŠE - KPO prof....

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/nas-tym/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/diskuse-jako-metoda/
Cíl: Seznámit se s různými diskusními strategiemi a naučit se je uplatňovat ve výuce Metoda: Blok je postaven na prožitkovém učení – tzn. účastníci si aktivizační metody vyzkou...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/diskuse-jako-metoda/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/zdroje-pro-vyuku/
Odborné články z pedagogiky a doplňkové materiály ke stažení Experiential learning Webové stránky Davida Kolba Kritika Kolbových teorií Kniha: Michael Reynolds, Russ Vince - Th...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/zdroje-pro-vyuku/
By Eva Jarošová, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/
Na této stránce je soubor zkušeností a postřehů z výuky. Postřehy Jana Gemricha z University of Sydney (USYD) Užitečné články z Berkley University Teaching with Cases - Unive...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/
By Eva Jarošová, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/podminky-absolvovani-kurzu/
Pro získání certifikátu VŠE platí následující podmínky absolvování kurzu: a) Docházka na kurz Kurz se skládá z dílčích workshopů / seminářů (část z nich pevně daná, čás...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/podminky-absolvovani-kurzu/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/seminare-workshopy/
V rámci Kurzu rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE se obvykle konají následující semináře / workshopy: Učební st...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/seminare-workshopy/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/podklady-ke-kurzu/
Teaching Excellence: Příručka pro začínající vyučující (Kolářová & Machů, 2016) Eva Bedrnová - Osobnost VŠ učitele, studenta a základy duševní hygieny pro pedagogy Irene Ha...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/podklady-ke-kurzu/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/uzitecne-odkazy/
Jak se lidé učí - od teorie učení ke strategii učení. Učením ke změně. Plánování kurzu - tři kategorie otázek, které si položit před začátkem kurzu / semestru. Plánování kurz...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/uzitecne-odkazy/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/zajimava-videa/
Bill Strickland makes change with a slide show Bill Strickland tells a quiet and astonishing tale of redemption through arts, music, and unlikely partnerships. Daphne Koller:...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/zajimava-videa/
By Eva Jarošová, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/
V aktuálním semestru se opět uskuteční Kurz pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE. Začátek kurzu v zimním semestru 2019 je 14.1...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/kurz-pedagogickych-dovednosti/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/individualni-konzultace/
Akademické centrum nabízí individuální konzultace akademickým pracovníkům a doktorandům VŠE v oblasti rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností. Konzultace doporučuje...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/individualni-konzultace/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/projekt-crithinkedu/
2016 - 2019 (Hana Lorencová, Eva Jarošová / Erasmus +)  Projekt „Kritické myšlení v evropském vyšším vzdělávání – CRITHINKEDU“ vznikl v rámci programu Erasmus+ a je financován...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/projekt-crithinkedu/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 11/02/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/11/03/workshopy-pro-akademicke-pracovniky/
Akademické centrum vypisuje pro ZS 2019 následující workshopy: 5. 11. 2019 9-12,30 hod. Práce s InSISem 14. 11. 2019 9-12 hod. Time management ve vztahu k vlastní praxi 15. 11. 2019 9...

https://ac.vse.cz/blog/2019/11/03/workshopy-pro-akademicke-pracovniky/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 11/03/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/seminare-a-workshopy/
APP pořádá v průběhu akademického roku (zpravidla v zimním semestru) semináře a workshopy, které jsou zaměřeny na: zvládání studijní zátěže; skloubení nároků studia s dal...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/seminare-a-workshopy/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 11/01/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/seminare-a-workshopy/
Akademické centrum pořádá každý semestr workshopy přístupné všem členům akademické obce VŠE v Praze. Aktuální termíny pro ZS 2019 zde....

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/teaching-excellence/seminare-a-workshopy/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 11/03/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/12/29/nove-terminy-akademicke-psychologicke-poradny-pro-rok-2020/
Byly vypsány nové termíny Akademické psychologické poradny pro studenty na leden a únor 2020. Více informací zde....

https://ac.vse.cz/blog/2019/12/29/nove-terminy-akademicke-psychologicke-poradny-pro-rok-2020/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 12/29/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/12/23/vesele-vanoce-a-stastny-novy-rok-2020/
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 přeje všem Akademické centrum....

https://ac.vse.cz/blog/2019/12/23/vesele-vanoce-a-stastny-novy-rok-2020/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 12/23/2019

https://ac.vse.cz/blog/2020/01/06/terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami-pro-rok-2020-2/
Byly zveřejněny nové termíny poradny a více informací k nalezení zde....

https://ac.vse.cz/blog/2020/01/06/terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami-pro-rok-2020-2/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 01/06/2020

https://ac.vse.cz/blog/2019/11/26/nove-terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
Termíny a další informace nalezete zde....

https://ac.vse.cz/blog/2019/11/26/nove-terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 11/26/2019

https://ac.vse.cz/blog/2019/12/11/terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami-pro-rok-2020/
Byly vyhlášeny termíny poradny pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pro leden 2020. Více informací zde....

https://ac.vse.cz/blog/2019/12/11/terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami-pro-rok-2020/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 12/11/2019

https://ac.vse.cz/blog/2020/02/25/nove-terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami-brezen/
Na březen 2020 byly doplněny termíny poradny pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Více informací a průběžné aktualizace naleznete zde....

https://ac.vse.cz/blog/2020/02/25/nove-terminy-poradny-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami-brezen/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 02/25/2020

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/02/nove-terminy-psychologicke-poradny-pro-studenty-pro-ls-2020/
Termíny poradny naleznete zde....

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/02/nove-terminy-psychologicke-poradny-pro-studenty-pro-ls-2020/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 03/02/2020

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/zarazeni-problemu-do-kategorii/
Kategorie A obtíže přímo spojené se studiem drobnější psychické a psychosomatické poruchy vztahové problémy (partnerské a rodinné) Kategorie B úzkostné stavy fobi...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/zarazeni-problemu-do-kategorii/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/reseni-dle-kategorii/
Kategorie A Problémy jsou většinou dobře řešitelné. Někdy stačí již jedna první konzultace s psychologem pro strukturování problému a nalezení řešení. Většinou je efektivnějš...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/reseni-dle-kategorii/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/11/zruseni-aktivit-akademickeho-centra/
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, jso...

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/11/zruseni-aktivit-akademickeho-centra/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 03/11/2020

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/studenti-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
!!!! Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole,...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/studenti-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/17/2018

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/19/pozor-poradna-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, bude...

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/19/pozor-poradna-pro-studenty-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 03/19/2020

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/
Akademické centrum provozuje v rámci své činnosti Akademickou psychologickou poradnu (APP), ve které působí  psychologové z Katedry manažerské psychologie a sociologie. Při poskytování...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/individualni-poradenstvi/
Akademická psychologická poradna nabízí individuální poradenství zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních potížích. Činnost poradny je zajišťována psychology z Katedry ma...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/individualni-poradenstvi/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/20/pozor-informace-k-fungovani-poradny-v-dobe-vyhlaseni-nouzoveho-stavu/
Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, bude...

https://ac.vse.cz/blog/2020/03/20/pozor-informace-k-fungovani-poradny-v-dobe-vyhlaseni-nouzoveho-stavu/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 03/20/2020

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/navstevni-hodiny/
!!!! Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu vysoké škole bu...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/navstevni-hodiny/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/04/2018

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/
...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/06/2018

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
...

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
By PR FMV, on 06/27/2018

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
By Markéta Lipavská, on 07/24/2018

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
...

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
By xbarp49, on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/alena-kralova/
...

https://kdep-dev.vse.cz/alena-kralova/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/konzultacni-hodiny/
...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/konzultacni-hodiny/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/ucast-na-konferencich/
V rámci Kurzu rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE se obvykle konají následující semináře / workshopy: Učební st...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/ucast-na-konferencich/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumne-projekty/
Cílem této části webových stránek Akademického centra je otevřít prostor pro sdílení zkušeností s uplatňováním různých metod a technik podporujících motivaci studentů a jejich akt...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumne-projekty/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
Akademická psychologická poradna je k dispozici vždy jednou týdně v předem vymezených termínech. Poradenství poskytují odborní psychologové Katedry psychologie a sociologie řízení. Na...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
By Martin Bárta, on 07/15/2018