Výsledky vyhledávání

Showing 12084 results
https://ac.vse.cz/
...

https://ac.vse.cz/
By xvojs03, on 06/25/2018

https://ac.vse.cz/o-centru/
...

https://ac.vse.cz/o-centru/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/o-centru/organizacni-struktura/
Vedoucí Akademicého centra doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Místnost: RB 332 Tel.: 224 098 332 E-mail: eva.jarosova2@vse.cz Spolupracovníci Ing. Hana Lor...

https://ac.vse.cz/o-centru/organizacni-struktura/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/o-centru/
Centrum rozvoje akademických pracovníků je zaměřeno na strategickou podporu kvality vysokoškolské výuky prostřednictvím rozvoje pedagogů VŠE. Zajišťuje pravidelné Kurzy pedagogických a...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/o-centru/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/uzitecne-odkazy/
Jak se lidé učí - od teorie učení ke strategii učení. Učením ke změně. Plánování kurzu - tři kategorie otázek, které si položit před začátkem kurzu / semestru. Plánování kurz...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/uzitecne-odkazy/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/individualni-konzultace/
Centrum rozvoje akademických pracovníků nabízí individuální konzultace akademickým pracovníkům a doktorandům VŠE v oblasti rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností....

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/individualni-konzultace/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/o-poradne/
Akademická psychologická poradna (APP) poskytuje poradenské služby studentům, pracovníkům a případně absolventům Vysoké školy ekonomické v Praze, a to bezúplatně. Základní formou či...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/o-poradne/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/
Akademické centrum provozuje v rámci své činnosti Akademickou psychologickou poradnu (APP), ve které působí  psychologové z Katedry psychologie a sociologie řízení. Při poskytování p...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/co-nabizime/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/pro-zahranicni-studenty/
Akademická psychologická poradna nabízí poradenství pro zahraniční studenty VŠE, kteří přijeli studovat do České republiky. S tím mohou být spojeny problémy s adaptací na nové prost...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/pro-zahranicni-studenty/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/koucink/
V zimním semestru akademického roku 2015/2016 bude s podporou CRP MŠMT C18/2015 realizován program skupinového kariérového koučování. Jednotlivá setkání budou zaměřena na následujíc...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/koucink/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/individualni-poradenstvi/
Akademická psychologická poradna nabízí individuální poradenství zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních potížích. Činnost poradny je zajišťována psychology z Katedry p...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/individualni-poradenstvi/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/reseni-dle-kategorii/
Kategorie A Problémy jsou většinou dobře řešitelné, mnohé lze načíst z odborné psychoterapeutické literatury. Někdy stačí již jedna první konzultace s psychologem pro strukturován...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/reseni-dle-kategorii/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/zarazeni-problemu-do-kategorii/
Kategorie A obtíže přímo spojené se studiem drobnější psychické a psychosomatické poruchy vztahové problémy (partnerské a rodinné) Kategorie B úzkostné stavy fobie p...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/zarazeni-problemu-do-kategorii/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/literatura/
Baštecký J., Šavlík J., Šimek J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada Publishing. Baštecká, B. (2009). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál....

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/literatura/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/
Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše studium či fungov...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zakladni-informace/
Cílem této části webových stránek Akademického centra je otevřít prostor pro sdílení zkušeností s uplatňováním různých metod a technik podporujících motivaci studentů a jejich akt...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zakladni-informace/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podminky-absolvovani-kurzu/
Pro získání certifikátu VŠE platí následující podmínky absolvování kurzu: a) Docházka na kurz Kurz se skládá z dílčích workshopů / seminářů (část z nich pevně daná, čás...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podminky-absolvovani-kurzu/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/ucebni-styly/
Cíl: Porozumět rozdílům v učebních stylech studentů a jejich významu pro volbu výukových metod. Metoda: Výklad o učebních stylech, dotazník učebních stylů, dotazník GPOP, skupinov...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/ucebni-styly/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyuziti-aktivizujicich-metod/
Cíl: Jak učit tak, aby si studenti nejen hodně zapamatovali, ale aby se zároveň naučili o látce i přemýšlet, vyjednávat, porovnávat nové zkušenosti s dosavadními. Problematika výuky v...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyuziti-aktivizujicich-metod/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/diskuse-jako-metoda/
Cíl: Seznámit se s různými diskusními strategiemi a naučit se je uplatňovat ve výuce Metoda: Blok je postaven na prožitkovém učení – tzn. účastníci si aktivizační metody vyzkou...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/diskuse-jako-metoda/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/identifikace-zpetne-vazby/
Cíl: Umět identifikovat a správně interpretovat zpětnou vazbu od posluchačů získávanou neformálními prostředky. Výuka v přednáškách a cvičeních. Metoda: Skupinová diskuse o vyt...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/identifikace-zpetne-vazby/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/
Cíl: příprava efektivní prezentace – zpracování prezentace v PowerPointu (předloha snímku, schéma, interaktivní prvky, možnosti úprav prezentace), barevné schéma prezentace, multimédi...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyukove-cile/
Cíl: Jak srozumitelně popsat obor či předmět tak, aby bylo jasné, co se studenti skutečně naučí. A to tak, aby existovala vzájemná souhra mezi popisem znalostí a dovedností, metodami vý...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vyukove-cile/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/retorika/
Cíl: využití komunikačních technik ve výuce, jak na nepozorné posluchače, výstavba sdělení, několik principů klasické rétoriky, hlavní zásady neverbální komunikace, zvládání stre...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/retorika/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/osobnost-ucitele/
Osobnost VŠ učitele Osobnostní předpoklady pro pedagogickou činnost, role VŠ pedagoga, zmapování obtíží začínajících učitelů a základy duševní hygieny pro VŠ učitele. Osob...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/osobnost-ucitele/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/microteaching/
Cíl: Praktický nácvik vedení vyučovací hodiny v modelové situaci a rozvoj pedagogických dovedností. Metoda: „Microteaching“ – tj. nahrávka cca 12 minutové části přednášky či...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/microteaching/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vedeni-zaverecne-prace/
Cíl: Cílem workshopu je diskutovat podstatu a příklady dobré praxe při vedení bakalářských a diplomových pracích. Zejména se zaměříme na volbu tématu a cílů práce, výzkumných met...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/vedeni-zaverecne-prace/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/prezentace-v-aj/
Jedná se o dva semináře: Prezentace v angličtině – úvod Prezentace v angličtině – pokračování Cíl: osvojit si  jazykové a prezentační dovednosti a naučit se prezentova...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/prezentace-v-aj/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/stres-management/
Cíl: porozumět tomu, jak se stres projevuje v myšlení, prožívání a chování, seznámit účastníky se způsoby jak se stresem pracovat (jak preventivně, tak akutně). Metoda: workshop...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/stres-management/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/
V rámci Kurzu rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE se obvykle konají následující semináře / workshopy: Učební st...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zdroje-pro-vyuku/
Odborné články z pedagogiky a doplňkové materiály ke stažení Experiential learning Webové stránky Davida Kolba Kritika Kolbových teorií The benefits of experiential learning...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zdroje-pro-vyuku/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/knihy-a-clanky/
Rétorika a prezentace - Emil Hierhold (2005) Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia - Petra Rohlíková (2012) Učitel: přípr...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/knihy-a-clanky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zajimava-videa/
Amy Cuddy: Your body language shapes who you are Body language affects how others see us, but it may also change how we see ourselves. Social psychologist Amy Cuddy shows how “power...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zajimava-videa/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podklady-ke-kurzu/
Eva Bedrnová - Osobnost VŠ učitele, studenta a základy duševní hygieny pro pedagogy Irene Hanson Frieze -What You Should Know About Submitting a Manuscript for Publication in a Journal: The Edi...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podklady-ke-kurzu/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/fotobanky/
Zde je seznam vybraných zajímavých serverů, kde je možné nalézt vektorové i bitmapové obrázky pro prezentace apod. Blueprints CG Textures Compfight DreamsTime ESA Portal...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/fotobanky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/logobanky/
Pokud potřebujete loga společností, najdete jich mnoho na jednom místě např. na těchto stránkách: Brands of the World LogoBox FreeLogoTypes...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/logobanky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/zoomit/
Nástroj ZoomIt je jednoduchá pomůcka pro prezentování. Jde o poměrně starý program Microsoftu, ale funguje dobře i na nových operačních systémech,  nemusí se instalovat, aktuální verz...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/zoomit/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/uloziste-pro-prezentace/
Přímo na prezentace: AuthorStream Note & Point Present.me SlideBoom SlideRocket SlideShare Prezi Universální: Google Drive Dropbox SkyDrive ZOHO...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/seminare-workshopy/zpracovani-prezentaci/uloziste-pro-prezentace/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/finaliste-edublog-award/
Z každoročně udělované ceny za aktivity spojené s využitím blogů ve vzdělávání doporučuji pozornosti jednu kategorii: nejvlivnější texty/příspěvky. Letošní články rozhodně sto...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/finaliste-edublog-award/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/gemrich-postrehy-z-usyd/
V následujícím textu jsou zpracovány postřehy Jana Gemricha k pedagogickému přístupu a procesu na University of Sydney (USYD) z jeho několikaměsíční stáže. Učitel jako mentor Uči...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/gemrich-postrehy-z-usyd/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/napis-z-druhe-strany-cedule-na-jmeno/
Poznatky z workshopu Alternative Assessment. You gain more when you: Are PROMPT and REGULAR in attendance. Discuss and participate ENTHUSIASTICALLY. FREELY RELATE your experiences. LI...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/napis-z-druhe-strany-cedule-na-jmeno/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/o-rozdavani-podkladu-pred-vyukou/
Bruce G. Charlton píše na svém blogu o efektivnosti přednášek. Přitom - jak píše - jsou přednášky často považovány za zastaralé a neefektivní. Myšlenky má zajímavé. K předmětům...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/o-rozdavani-podkladu-pred-vyukou/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-large-classes/
Zajímavý, obsáhlý (a někdy možná až zbytečně polopatický) návod, jak zajímavě a podnětně vyučovat hodiny s velikým počtem studentů. Na VŠE může být přínosné zejména pro př...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-large-classes/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-with-cases/
Stránky University of California se zabývají používáním případových studií v hodinách. Po krátkém úvodu a vysvětlení, jak na UC případové studie charakterizují, následují různ...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/teaching-with-cases/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/testovani-novych-metod-vyuky/
Rád bych se s vámi podělil o jednu zkušenost. Vyzkoušel jsem na semináři předmětu Provozní management metodu think-pair-share. Zadal jsem několik témat k diskuzi (články z Eura a Ekonomu...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/testovani-novych-metod-vyuky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/the-aviation-instructors-handbook/
Z blogu Kevina Kellyho: This old-school government manual for flight instructors is the best how-to guide I have come across for teaching, learning, communication and professionalism about any subjec...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/the-aviation-instructors-handbook/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/uzitecne-clanky-z-berkley-university/
Užitečné články z Berkley University - stojí za pozornost Rozděleno do kategorií: 1. Planning your class and thinking about teaching 2. Your syllabus 3. Lecturing 4. Important...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/uzitecne-clanky-z-berkley-university/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/warm-ups-for-lessons/
V některých cvičeních se mohou např. pro rozproudění diskuse, odreagování se, či zamyšlení hodit krátké zahřívací hry. Několik her vhodných do hodin je k dispozici na odkazech ní...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/warm-ups-for-lessons/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/
Na této stránce je soubor zkušeností a postřehů z výuky. Postřehy Jana Gemricha z University of Sydney (USYD) Užitečné články z Berkley University Teaching with Cases - Unive...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podklady-ke-kurzu/technicke-zpracovani-prezentaci/
Materiály k workshopu ZoomIt - pomůcka pro prezentování. Fotobanky - seznam zajímavých serverů. kde lze nalézt zdroje obrázků pro prezentace apod. Logobanky - servery. kde lze...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/podklady-ke-kurzu/technicke-zpracovani-prezentaci/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/7-things-you-should-know-about-lecture-capture/
Lecture capture is an umbrella term describing any technology that allows instructors to record what happens in their classrooms and make it available digitally. In its simplest form, lecture capture...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/teaching-excellence/zkusenosti-z-vyuky/7-things-you-should-know-about-lecture-capture/
By Adam Bartoš, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/o-centru/zakladni-informace/
Účel Akademické centrum Akademické centrum Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VŠE) realizuje poradenskou, vzdělávací, informační a další činnost pro členy akademické obce V...

https://ac.vse.cz/o-centru/zakladni-informace/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/kontakty/
Kontaktní adresa Akademické centrum Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3...

https://ac.vse.cz/kontakty/
By xvojs03, on 06/25/2018

https://ac.vse.cz/vysledky-vyhledavani/
...

https://ac.vse.cz/vysledky-vyhledavani/
By Ondřej Machek, on 10/11/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/
...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/sebepoznani-a-kariera/
APP připravila dva semináře s tematikou "Sebepoznání a kariéra"  s názvy: Moje pracovní hodnoty a silné stránky (1. 11. 2018; 16:30-19:30, místnost: RB 359) Můj kariérní plán...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/sebepoznani-a-kariera/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 10/25/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/
Academic Psychological Counselling offers counselling for foreign students coming to study to the Czech Republic. Study abroad may be associated with problems of adaptation to a new environment, cultu...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/odborna-zarizeni/
Denní stacionáře Linky důvěry Krizové služby Psychoterapie AT (alkoholicko-toxikologická) problematika Specifické problémy (ženy, děti, drogy, AIDS, homosexuálové)...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychicke-problemy/odborna-zarizeni/
By Adam Bartoš, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychologicka-diagnostika/
Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Patří mezi ně např. psychologická diagnostika. Pokud váháte, kam směřovat...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/psychologicka-diagnostika/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 03/28/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/autogenni-trenink/
Autogenní trénink je metoda, která při pravidelném provádění umožňuje odstranit příznaky neklidu a napětí, lépe zvládat stres a obnovit síly a soustředění. Je založena na nácviku...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/autogenni-trenink/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/navstevni-hodiny/
Akademická psychologická poradna je k dispozici vždy jednou týdně v předem vymezených termínech. Poradenství poskytují odborní psychologové Katedry psychologie a sociologie řízení. Na...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/navstevni-hodiny/
By Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/aktuality/aktualni-terminy-kurzu-pedagogickych-dovednosti-pro-doktorandy-a-akademicke-pracovniky/
Program kurzu pro období květen - červen 2019 (podrobné informace o jednotlivých seminářích TE_program-kurzu_jaro_19): 14. 5. 2019, 9-13 hod. Zahájení kurzu, Učební styly a práce se...

https://ac.vse.cz/aktuality/aktualni-terminy-kurzu-pedagogickych-dovednosti-pro-doktorandy-a-akademicke-pracovniky/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 05/08/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/nas-tym/
Na výuce kurzů a workshopů se podílejí: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., VŠE - KMPS Ing. Helena Hrůzová, CSc., VŠE - KM doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., VŠE - KMPS PhDr. Han...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/nas-tym/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/nas-tym/
Pracovníci Akademické psychologické poradny: PhDr. Emilie Franková, Ph.D. Mgr. Nikola Frollová PhDr. Mgr. Pavlína Honsová PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Eva Jaro...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/nas-tym/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/terminy-kurzu/
V aktuálním semestru se opět uskuteční Kurz pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE. Začátek kurzu je 14.5. 2019. Kurz je urče...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/centrum-rozvoje-akademickych-pracovniku/terminy-kurzu/
By Eva Jarošová, on 09/04/2018

https://ac.vse.cz/aktuality/den-kritickeho-mysleni-23-4-2019/
Akademické centrum VŠE a KMPS v rámci spolupráce na projektu Crithinkedu, podpořeného programem Erasmus+ Evropské Unie, zorganizovaly na VŠE 23. 4. 2019 Den kritického myšlení, na který by...

https://ac.vse.cz/aktuality/den-kritickeho-mysleni-23-4-2019/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 07/18/2019

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/opening-times/
Academic Psychological Counselling is open once a week  in a set time. The consultancy is provided by qualified psychologists from the Department of Managerial Psychology and Sociology. There is no n...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/for-foreign-students/opening-times/
By Eva Jarošová, on 09/05/2018

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/studenti-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
Akademická  psychologická poradna rozšířila poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty...

https://ac.vse.cz/nase-sluzby/psychologicka-poradna/studenti-se-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami/
By Ing. Kateřina Půbalová, on 09/17/2018

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/
...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/06/2018

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
...

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
By PR FMV, on 06/27/2018

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
By Markéta Lipavská, on 07/24/2018

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
...

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
By xbarp49, on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/alena-kralova/
...

https://kdep-dev.vse.cz/alena-kralova/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/konzultacni-hodiny/
...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/konzultacni-hodiny/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/ucast-na-konferencich/
V rámci Kurzu rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE se obvykle konají následující semináře / workshopy: Učební st...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/ucast-na-konferencich/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumne-projekty/
Cílem této části webových stránek Akademického centra je otevřít prostor pro sdílení zkušeností s uplatňováním různých metod a technik podporujících motivaci studentů a jejich akt...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumne-projekty/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
Akademická psychologická poradna je k dispozici vždy jednou týdně v předem vymezených termínech. Poradenství poskytují odborní psychologové Katedry psychologie a sociologie řízení. Na...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://kdep-dev.vse.cz/akce-pro-verejnost/pisemna-a-elektronicka-komunikace-studium-k-prohloubeni-odborne-kvalifikace/
Odborné články z pedagogiky a doplňkové materiály ke stažení Experiential learning Webové stránky Davida Kolba Kritika Kolbových teorií The benefits of experiential learning...

https://kdep-dev.vse.cz/akce-pro-verejnost/pisemna-a-elektronicka-komunikace-studium-k-prohloubeni-odborne-kvalifikace/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/09/2018

https://kdep-dev.vse.cz/aktuality/pracovni-prilezitosti/
Denní stacionáře Linky důvěry Krizové služby Psychoterapie AT (alkoholicko-toxikologická) problematika Specifické problémy (ženy, děti, drogy, AIDS, homosexuálové)...

https://kdep-dev.vse.cz/aktuality/pracovni-prilezitosti/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 06/20/2018

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/bakalarske-prace/
Akademické centrum VŠE a KMPS v rámci spolupráce na projektu Crithinkedu, podpořeného programem Erasmus+ Evropské Unie, zorganizovaly na VŠE 23. 4. 2019 Den kritického myšlení, na který by...

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/bakalarske-prace/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/10/2018

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/diplomove-prace/
Akademické centrum VŠE a KMPS v rámci spolupráce na projektu Crithinkedu, podpořeného programem Erasmus+ Evropské Unie, zorganizovaly na VŠE 23. 4. 2019 Den kritického myšlení, na který by...

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/diplomove-prace/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/10/2018

https://kdep-dev.vse.cz/pracovni-prilezitosti/
...

https://kdep-dev.vse.cz/pracovni-prilezitosti/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/11/2018

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/postup-a-smlouvy/
...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/postup-a-smlouvy/
By Ing. Eva Grebe, on 08/12/2018

https://fmv-dev.vse.cz/studijni-informace/studijni-oddeleni/
...

https://fmv-dev.vse.cz/studijni-informace/studijni-oddeleni/
By doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., on 08/07/2018

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/system-praxi/
...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/system-praxi/
By Ing. Eva Grebe, on 08/12/2018

...

By solp00, on 08/14/2018

Centrum rozvoje akademických pracovníků nabízí individuální konzultace akademickým pracovníkům a doktorandům VŠE v oblasti rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností....

By solp00, on 08/14/2018

https://ekonometrie-dev.vse.cz/intranet-pro-studenty/
...

https://ekonometrie-dev.vse.cz/intranet-pro-studenty/
By Veronika Skočdopolová, on 07/17/2018

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/studenti/fir-annual-conference-2018/
...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/studenti/fir-annual-conference-2018/
By PR FMV, on 08/15/2018

Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Patří mezi ně např. psychologická diagnostika. Pokud váháte, kam směřovat s...

By solp00, on 08/16/2018

Akademická  psychologická poradna rozšířila poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty...

By solp00, on 08/16/2018


Akademická psychologická poradna je k dispozici vždy jednou týdně v předem vymezených termínech. Poradenství poskytují odborní psychologové Katedry psychologie a sociologie řízení. Na...

By solp00, on 08/16/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/
Cíl: Umět identifikovat a správně interpretovat zpětnou vazbu od posluchačů získávanou neformálními prostředky. Výuka v přednáškách a cvičeních. Metoda: Skupinová diskuse o vyt...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/administrativa/
Cíl: příprava efektivní prezentace – zpracování prezentace v PowerPointu (předloha snímku, schéma, interaktivní prvky, možnosti úprav prezentace), barevné schéma prezentace, multimédi...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/administrativa/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/pojisteni/
...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/pojisteni/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/ubytovani/
Cíl: Jak učit tak, aby si studenti nejen hodně zapamatovali, ale aby se zároveň naučili o látce i přemýšlet, vyjednávat, porovnávat nové zkušenosti s dosavadními. Problematika výuky v...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/ubytovani/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018