Podmínky absolvování kurzu

Pro získání certifikátu VŠE platí následující podmínky absolvování kurzu:

a) Docházka na kurz
Kurz se skládá z dílčích workshopů / seminářů (část z nich pevně daná, část volitelná) a microteachingu. K získání certifikátu je třeba se zúčastnit 5 modulů, přičemž 1 modul = 1 výukový den.
Příprava a účast na videotréninku (Trénink pedagogických dovedností – microteachingu) a zpracování získané zpětné vazby a sebehodnocení do krátkého souhrnu (cca A4) a zaslání na hana.lorencova@vse.cz.

b) Individuální projekt – tj. náměty pro využití podnětů z kurzu ve vlastní výuce (příprava jedné přednášky/cvičení, využití aktivních metod v závislosti na učebních cílech, změny v hodnocení apod.); případně projekt výzkumného šetření zaměřeného na výukový proces. Počet slov: 1600–2000 + přílohy.

O termínech pro splnění jednotlivých aktivit vás budou informovat lektoři na úvodním semináři.