Psychické problémy – jak je řešit

Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě

Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit!

Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše studium či fungování v pracovním nebo soukromém životě? Následující stránky vám pomohou zorientovat se v možnostech psychologického působení tak, abyste volili co nejefektivnější cestu k jejich řešení. S některými problémy Vám můžeme pomoci my v rámci Akademické psychologické poradny, kterou poskytujeme pro studenty zdarma.

Pro lepší orientaci v tom, na koho se obrátit nebo jak problémy případně řešit čtěte dále a podívejte se na rozcestník níže. Také Vám mohou pomoci následující odkazy:

  • Nepanikař – aplikace, online poradna, nabídka workshopů
  • Narovinu – projekt vytvořený za podpory strukturálních fondů EU o destigmatizaci psychických onemocnění a duševním zdraví
  • Opatruj se – odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví, informace o testování, duševním zdraví, prevenci i léčbě
  • Psychoportál – souhrnné informace o poskytovatelích služeb psychologické i psychiatrické pomoci
  • Nevypusť duši – nezisková organizace zabývající se workshopy a osvětou související s tématy duševního zdraví

Psychické problémy můžeme rozdělit podle jejich závažnosti a naléhavosti na čtyři kategorie:

  • Kategorie A – méně závažné problémy, se kterými se dá žít, ale zbytečně obtěžují a vedou k pocitům subjektivní nepohody.
  • Kategorie B – závažnější problémy, které trvají delší dobu (v řádech týdnů až měsíců) a způsobují značnou nepohodu či se projevují ve formě příznaků psychických poruch.
  • Kategorie C – dlouhodobé problémy, které se stále opakují. Nedaří se je někdy zvládat ani s pomocí psychofarmak a projevují se v podobě vážnějších psychických poruch.
  • Kategorie D – náhlé či akutní problémy, které silně narušují běžné fungování ve studiu, práci či volném čase a vyvolávají výrazné zneschopňující příznaky.

V dalším textu se dozvíte, jaká je řešitelnost problémů v jednotlivých kategoriích, jaké konkrétní problémy spadají do uvedených kategorií a jaká odborná zařízení poskytují psychologickou péči.