Základní informace

Cílem této části webových stránek Akademického centra je otevřít prostor pro sdílení zkušeností s uplatňováním různých metod a technik podporujících motivaci studentů a jejich aktivní zapojení do výuky. Vítány jsou příspěvky o vlastních zkušenostech z výuky a o aplikaci poznatků z „Kurzu pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro začínající učitele VŠE“ v praxi.

Zároveň je zde prostor pro zveřejnění odkazů na zajímavé a podnětné informace z jiných univerzit o aktivizujících technikách, metodách pro týmovou práci studentů, možnostech alternativního hodnocení či využití moderních technologií ve výuce. Příspěvky a odkazy prosíme sdílejte e-mailem, náš tým je následně vloží na stránky vloží.

Části webových stránek s materiály související s absolvováním Kurzu pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro učitele VŠE jsou přístupné pouze po vyplnění hesla (účastníci kurzu obdrží na jeho začátku).