Literatura

Baštecký J., Šavlík J., Šimek J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada Publishing.

Baštecká, B. (2009). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha: Portál.

Höschl, C. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigis

Kratochvíl, S. (2000). Manželská terapie. Praha: Portál.

Kratochvíl, S. (2007). Základy psychoterapie. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (1988). Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda.

Křivohlavý, J. (1997). Jak zvládat depresi. Praha: Grada.

Křivohlavý, J. (2002) Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál.

Matoušek, O. (1997). Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociol. nakl.

Matoušek, O. (1995). Potřebujete psychoterapii? Praha: Portál.

Novák, T., Capponi, V. (1996). Asertivně do života. Praha: Grada.

Novák, T., Hargašová, M. (2007). Předmanželské poradenství. Praha: Grada.

Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislosti. Praha: Portál.

Praško, J. (1998). Pomoc v zoufalství a beznaději. Praha: Grada Publishing.

Praško, J., Prašková, H. (2001). Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada.

Praško, J. et al. (2003). Poruchy osobnosti. Praha: Portál.

Šmolka, P. (2008). Manželská a rodinná trápení. Praha: Portál.

Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál.