O poradně

Akademická psychologická poradna (APP) poskytuje poradenské služby studentům, pracovníkům a případně absolventům Vysoké školy ekonomické v Praze, a to bezúplatně. Základní formou činnosti APP na VŠE je individuální psychologické poradenství. Je zaměřené na studenty, doktorandy a pracovníky vysoké školy, kteří se ocitli v nesnadné situaci, potřebují lépe zvládat studijní či pracovní zátěž nebo se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti. V nabídce APP jsou i skupinové programy, zaměřené na zvládání zátěže spojené s vysokoškolským studiem. Akademická psychologická poradna nabízí poradenství i pro zahraniční studenty VŠE, kteří přijeli studovat do České republiky. S tím mohou být spojeny problémy s adaptací na nové prostředí, s porozuměním nové kultuře a se schopností s ní adekvátně komunikovat.

APP realizuje i další formy činnosti – např. psychodiagnostiku, pro studenty orientovanou na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka z hlediska kariérového směřování studenta; pro doktorandy a akademické pracovníky orientovanou na individuální předpoklady zvládání zátěže a osobnostní preference důležité pro personální rozvoj.

Odpovědná osoba: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.