Semináře a workshopy

V průběhu akademického roku připravujeme i semináře a workshopy, na které se mohou hlásit zájemci z řad všech akademických pracovníků VŠE (nikoliv pouze účastníci Kurzu rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE). Aktuální nabídka pro zimní semestr 2022 je zde. Obvykle se konají následující semináře / workshopy:

Kurz se koná každý semestr a jeho náplň (workshopy a semináře) se průběžně aktualizuje.

Odborným garantem kurzu je doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.