Odborná zařízení poskytující psychologickou pomoc

Denní stacionáře

1) FOKUS – Komunitní centrum Břevnov, Meziškolská 2, Praha 6

 • Denní sanatorium, Centrum psychosociální rehabilitace, Otevřený ateliér Extraart
 • telefon: 777 800 387, e-mail: recepce.brevnov@fokus-praha.cz
 • Facebook
 • kontaktní osoby: vedoucí týmu psychoterapie: Mgr. Barbora Hrdličková
 • cílová skupina klientů: lidé s onemocněním z okruhu závažných duševních poruch (psychózy, mánie, deprese, těžké neurotické stavy, poruchy osobnosti) z celé Prahy, případně i okolí
 • nabídka aktivit: stacionární program, skupinové ambulantní programy, individuální psychoterapie verbální, individuální psychoterapie expresivní, rodinná a párová terapie, psychiatrická ambulance, psychologická ambulance
 • specialita: neverbální terapeutické  techniky – arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie
 • spojení: autobusem do stanice Břevnovská, tramvají do stanice U kaštanu

2) Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – Nad Ondřejovem 36, Praha 4

 • telefon – MUDr. Jarolímek  241 444 825 (i fax)
 • sesterna: 221 633 635, recepce: 221 633 612, 775 707 289
 • Adresa: Klánova 300/62, 147 00 Praha 4
 • e-mail: recepce@ondrejov.cz
 • nabídka aktivit: skupinové terapie, individuální terapie, arteterapie, program pro dobré zdraví, kurz komunikačních dovedností, metakognitivní trénink, kurz pro studenty, program pro rodinné příslušníky a blízké osoby duševně nemocných, trénink kognitivních funkcí
 1. Oddělení léčby psychotických poruch
  • cílová skupina – pacientům s psychotickou poruchou (schizofrenní, schizoafektivní či afektivní) a lidem, kteří prodělali tzv. přechodnou psychotickou poruchu
  • kontakty: recepce: 775 707 289, 221633612; sesterna: 775 707 002; krizová intervence: 725 379 219
  • email: recepce@ondrejov.cz, sesterna@ondrejov.cz
  • nabídka aktivit: různé typy-každodenní docházení, odpolední skupiny 1-2x týdně, pohybově relaxační skupiny, psychoedukativní kurzy pro rodiče, svépomocná skupina rodičů, indiv. či skupinové nácviky kognitivních funkcí, kurs asertivity, krizové intervence doma, psychiatrická ambulance
 2. Oddělení pro léčbu závislostí
  • nabídka – 6 týdenní každodenní skup. terapie a roční docházková skupina 1x týdně
  • telefon: 775 707 004, 221 633 620
  • email: dpszavislosti@ondrejov.cz

3) Psychoterapie Praha 2 – Rašínovo nábřeží 406/38, 128 00 Praha 2, (5. patro)

 • telefon: 603 211 142 a 222 324 027
 • e-mail: spsb.info@seznam.cz, recepce@psychoterapiebreh.cz
 • nabídka: pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a s některými osobnostními   poruchami
 • denní stacionář (uzavřená max. devítičlenná dynamicky vedená skupina v délce 8   týdnů)
 • systematická psychoterapie (zejména dynamická, resp.psychoanalytická psychoterapie skupinová a individuální; psychoanalýza a skupinová analýza, skupinová taneční a pohybová terapie)
 • dětská a rodinná psychoterapie
 • psychiatrická ambulance (zejména pro pacienty, kteří jsou v psychoterapeutické péči střediska)

4) Denní sanatorium HORNÍ  PALATA, U Nesypky 28, Praha 5

 • telefon: 257 322 366, 257 329 264, 257 325 118
 • e-mail: palata@vfn.cz
 • primář: MUDr. Hynek Forman, e-mail: forman.hynek@vfn.cz
 • indikace: afektivní poruchy mírného a středního stupně
 • úzkostně-depresivní poruchy, reakce na stres a psychosomatika, poruchy příjmu potravy lehčího stupně
 • nabídka: denní stacionář, večerní skupiny, individuální psychoterapie systematická, psychiatrická ambulance, s preferencí pacientů v péči DS

Linky důvěry

 • Centrum krizové intervence PL Bohnice (nonstop): 284 016 666
 • Pražská linka důvěry (nonstop): 222 580 697
 • Linka první psychické pomoci 116 123
 • SOS centrum Diakonie, po-pá 9-20 hod.: 222 514 040, 777 734 173, 608 004 444, https://elinka.internetporadna.cz/
 • Linka bezpečí: 116 111
 • Linka bezpečí-nonstop pro děti: 800 155 555
 • Rodičovská linka: 606 021 021
 • Bílý kruh bezpečí (oběti kriminality a domácího násilí): 116 006
 • DKC, horká linka pro děti  nonstop, problem@ditekrize.cz, 241 484 149, 777 715 215
 • Gay linka duševní tísně: 476 701 444, 602 338 092
 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů – poradna v problémech s radikálními náboženskými postoji, alternativní religiozitou, tzv. sektami a sektářstvím (poradna a internetové poradenství), 777 143 001, sekty@sekty.cz
 • Národní linka pomoci AIDS: po-čt 9-12 hod a 13-18 hod, pá 9-12 hod a 13-16 hod: 800 144 444
 • Linka důvěry AIDS: 224 810 702
 • Linka XX (pro ženy AT): 284 016 292
 • SOS LINKA La Strada (týrané ženy): 222 71 71 71, 800 07 77 77
 • Nádorová telefonní linka po-pá 9-16 hod.: 224 920 935
 • AVON linka za zdravá prsa 800 180 880
 • Linka důvěry senior telefon: 800 157 157
 • Linka proti bolesti – po-pá 14-19 hod.: 224 435 587

Krizové služby

1) PL Bohnice – Centrum krizové intervence

 • tel: 284 016 110
 • typ  služby: ambulantní i lůžkové zařízení
 • adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8

2) RIAPS – Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

 • adresa: Praha 3, Chelčického 39 (provoz nonstop)
 • tel: 222 586 768, email: riaps@csspraha.cz
 • Zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví
 • Možnost osobního i telefonického kontaktu 24 hodin denně, možnost osobní návštěvy bez objednání v akutní krizi
 • Forma pomoci je ambulantní, spočívající v intenzivní podpůrné psychoterapii, poradenství nebo psychiatrické intervenci

3) Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s. r. o.

 • Ambulantní péče a psychoterapie: 221 633 635
 • Sociální intervence a tréninkový byt: 221 633 654
 • Zařízení poskytuje ambulantní péči i pobytové možnosti, nabízí různé formy terapií, rehabilitační pobyty, semináře a další

4) SOS centrum Diakonie ČCE

 • Varšavská 37, Praha 2, po-pá 9:00-20:00
 • tel: 222 514 040, 777 734 173, 608 004 444 (v době fungování centra)
 • el. kontakt: linka.duvery@diakonieskp.czhttp://www.elinka.iporadna.cz/sos-centrum
 • Zařízení poskytuje krizovou intervenci, odbornou pomoc, podporu a informace lidem v obtížné či krizové životní situaci a pomáhá jim obdobným situacím předcházet
 • Další služby: sociální poradenství, psychologické poradenství, krátkodobá terapie, doprovázení

5) Dětské krizové centrum 

 • adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4
 • telefon (ambulantní služby): 241 480 511, 777 664 672
 • E-mail (ambulantní služby): ambulance@ditekrize.cz
 • krizová linka nonstop: 241 484 149, 777 715 215, (pro problematiku rizik kyberprostoru) 778 510 510
 • internetová krizová linka: problem@ditekrize.cz
 • Zařízení se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a terapii syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte; cílovou skupinu tvoří děti a dospívající ve věku 0 až 18 let, resp. 26 let

6) Prev-centrum 

7) Střep – České centrum pro sanaci rodiny

 • Řehořova 10 130 00 Praha 3, po-čt 8:00-17:00, pá 8:00-14:00
 • Ambulance: po 09:00-11:00, čt 14:30-16:30
 • tel: 224 232 261
 • Zaměření: pomáhat dětem (0 – 15 let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku existence rizik a/nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách

Psychoterapie

1) Rodinné poradny (rodina, manželství a mezilidské vztahy)

2) Skálův institut

 • Centrum integrativní psychoterapie
 • Bělohorská 234/93, 169 00 Praha 6 – Břevnov
 • Tel: 235 313 904, 602 642 616
 • email: magdalena.frouzova@email.cz

3) Psychoterapie Břeh

 • tel: 603 211 142, 222 324 027
 • spsb.info@seznam.czrecepce@psychoterapiebreh.cz
 • Rašínovo nábřeží 406/38, 128 00 Praha 2, (5. patro)
 • Poliklinika Čumpelíkova, Čumpelíkova 2, 182 00 Praha 8 (vedlejší vchod!; detašované pracoviště dětské klinické psychologie)
 • Nabídka: práce s pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a některými osobnostními poruchami
 • Ambulantní forma zdravotní péče, psychoterapie individuální i skupinovou, rodinná terapie a psychologické poradenství

4) Denní sanatorium HORNÍ  PALATA

 • telefon: 257 322 366, 257 329 264, 257 325 118
 • e-mail: palata@vfn.cz
 • U Nesypky 28, Praha 5
 • Nabídka: léčba problémů z okruhu úzkostně-depresivních poruch, reakcí na stres a psychosomatiky

5) Psychosomatická ambulance MUDr. Jiří Šavlík, CSc.

 • Vojtěšská 231/17
 • tel: 776 187 170
 • email: jiri.savlik@gmail.com
 • Nabídka: psychoterapie, rodinná terapie, partnerská terapie, poradenství

6) ESET – Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

 • Úvalská 3411/47, Praha 10
 • tel: 272 940 880, 272 937 500
 • email: info@klinikaeset.cz
 • Zaměření na: deprese, úzkosti, fóbie a nutkavé potíže, psychosomatické potíže, poruchy osobnosti, hraniční poruchy, psychózy, závislosti, kombinace závislostí a dalších poruch, děti a mládež

7) Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

 • Apolinářská 4a, Praha 2, 12800
 • Tel: Mgr. Jarmila Tolimatová tel.: 224968254, Mgr. Jasenka Medenčevič tel.224968258, Mgr. Jitka Počarovská tel. 224968238
 • email: adiktologie@lf1.cuni.cz
 • Nabídka služeb: odborná psychoterapeutická ambulantní péče závislým, jejich partnerům, rodinným příslušníkům i celým rodinám ohroženým závislostí některého ze svých členů

8) Krizové centrum RIAPS (krizová intervence a psychologická podpora)

 • Chelčického 39, 130 00 – Praha 3
 • 222 586 768 (nonstop)
 • email: riaps@csspraha.cz
 • Služby: pomoc v krizových situacích, krizová psychosociální intervence

9) Psychoterapeutické centrum Gaudia

 • Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
 • tel: 242 487 327, 773 993 036 (ředitelka centra+)
 • email: info@gaudia.cz
 • Skype: gaudiapraha
 • Nabídka: psychoterapie pro jednotlivce, páry i celé rodiny; psychiatrické služby, supervize

10) CETERA

 • Senovážné náměstí 1464/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • tel: PhDr. Olga Holeyšovská – 603 574 572, PhDr. Jan Holeyšovský – 603 417 991, PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D. – 777 282 534, Mgr. Marie Zemanová – 602 267 583
 • email: jiri.jakubu@cetera.cz
 • Nabídka: psychoterapie individuální, rodinná a párová; psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie, psychologická konzultace, programy rozvoje duševního zdraví a osobnostního růstu, supervize individuální, týmová a rozvojová, manažerské a životní koučování, koučing týmů
 • Konzultace on-line a e-mailem neposkytuje

AT (alkoholicko-toxikologická) problematika

1) Psychiatrická nemocnice Bohnice

2) Ambulance pro léčbu závislostí v Praze

3) SANANIM

4) DROP IN

 • Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 Staré Město 110 00
 • tel.: 222 221 124, fax: 222 221 431
 • email: stredisko@dropin.cz
 • Služby: poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým
 • Centrum metadonové substituce, terénní program, centrum primární prevence, nízkoprahové středisko
 • Terénní program Drop In, o.p.s.: Přípotoční 830/3, 101 00 Praha 10 Vršovice, street@dropin.cz, 731 315 214
 • Nízkoprahové středisko: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 Staré Město, stredisko@dropin.cz, 222 221 124, 222 221 431
 • Centrum metadonové substituce: Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 Libeň, metadon1@dropin.cz, 283 851 020
 • Centrum následné péče: Kobrova 3175/10, 150 00 Praha 5 Smíchov, cnp@dropin.cz, 257 326 080
 • Adiktologické centrum Prahy 12: Těšíkova 986/4, Praha 12 – Kamýk, 739 027 070 (pokud se nelze dovolat – zašlete SMS – zavoláme zpět), 261 219 211 (zejména kvůli přeobjednání, domluva s terapeutem)
 • Centrum primární prevence: Těšíkova 986/4, Praha 12 – Kamýk, cppdropin@gmail.com, 734 158 220

Děti a mladiství

Anonymní alkoholici

Patologičtí hráči:

Detoxifikační stanice:

Některá pobytová zařízení

Terapeutické komunity pro závislé na drogách k dlouhodobému pobytu

Vzdělávání, informace: Institut Filia

 • vzdělávání a prevence drog. závislostí (výzkumy studie, legislativa,odb. literatura časopisy,videokazety, inform. a propag. materiály, adresáře
 • Křejpského 1513, 14900, Praha – Jižní Město
 • 603 735 377

Specifické problémy

ŽENY:

I. Týrané ženy

1) ACORUS

 • (adresa utajená) info@acorus.cz
 • 283 892 772
 • nabízí pomoc osobám v krizi, včetně krátkodobého ubytování pro oběti domácího násilí (3-5 dnů)
 • pobytové programy, ambulantní a podpůrné programy, specifické programy pro motivované partnery
 • Odborné sociální poradenství: Dělnická 213/12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11), nutno se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772, poradenství je poskytováno bezplatně a v případě zájmu anonymně

2) ROSA centrum pro ženy

 • 241 432 466
 • info@rosacentrum.cz
 • kontakty na organizaci: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4; Na Slupi 14, 128 00 Praha 2
 • pomoc pro ženy a jejich děti, oběti domácího násilí, mají k dispozici 5 utajených pokojů na dobu 3-6 měsíců

3) Centrum Elektra

 • 603 812 361
 • poradna@centrumelektra.cz
 • Novákových 358/12, 180 00 Praha 8
 • Pomoc pro ženy sexuálně zneužívané v dětství

4) Bílý kruh bezpečí,

 • 116 006
 • poradna pro oběti trestných činů

5) La Strada

 • 222 717 171, 800 077 777
 • P. O. Box 305, 111 21 Praha 1
 • lastrada@strada.cz
 • prevence obchodu se ženami a nucené prostituce, pomoc obětem obchodu
 • ubytování, psychologická pomoc, právní pomoc

6) Nenechte si ubližovat

II. Kluby maminek:

DĚTI:

I. Terapeutická centra, linky důvěry:

1) Dětské krizové centrum

 • 241 480 511, 777 664 672
 • ambulance@ditekrize.cz
 • V Zápolí 21/1250, Praha 4; detašované pracoviště: Roztylské náměstí 2772/44, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, 776 660 168
 • NONSTOP Linka důvěry: 241 484 149, 777 715 215

2) Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče

 • 241 723 646
 • info@dum-praha.cz
 • Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky

3) Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií

4) VÚ a SVP Klíčov

 • Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
 • 283 883 470
 • email (rodičovská skupina): ao@klicov.cz, co@klicov.cz
 • nabídka: ambulantní péče (od 6-19let), individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, klub, doučování (pro klienty)
 • typický klient – především chlapci (záškoláctví, šikana, experiment s drogou – nikoli sama drogová problematika, drobné  krádeže, problémy s komunikací, LMD, výchovné problémy), pomoc při umístění do školy či zaměstnání

5)  SANANIM

 • Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
 • 284 822 872, email: info@sananim.cz
 • indiv a skup. psychoterapie, školní problematika (týrání, záškoláctví ,šikana), závislosti (mladiství a dospělí)

6) Středisko výchovné péče

 • Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4
 • svphaje@zdcpraha.cz
 • 778 527 312
 • terapeutické intervence v případech negativních jevů chování dětí (poskytovaná v rodině i ve škole)

7)  Šance

 • Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
 • info@sanceinfo.cz, sance@sanceinfo.cz
 • NONSTOP kontakt: 222 211 797
 • zabývá se prevencí obchodu se sexuálně zneužívanými dětmi a mládeží žijící na ulici

8) Bílý kruh bezpečí (pro oběti trestných činů )

9)  Linka bezpečí

 • 116 111
 • zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let

10) D centrum Zlín

11) SOS Centrum Diakonie ČCE

 • Varšavská 37, Praha 2 12000
 • 222 514 040, 777 734 173, 608 004 444
 • email: linka.duvery@diakonieskp.cz
 • kontaktní formulář

II.chráněné bydlení, ubytování

1) Azylové domy

2) DOM  (dům otevřených možností)

 • Braunerova 22, Praha 8, 180 00
 • Dům na půl cesty- chráněné bydlení, 283 840 889, email: dom.8@dom-os.cz
 • Bydlo – pro mladé ve špatné životní situaci, zdravotně znevýhodněné nebo omezené, nezaměstnané, studující bez podpory rodiny, atd.: BYDLO Bohdalec U Plynárny 75, 101 00 Praha 10, 283 840 795, email: bydlo@dom-os.cz
 • Tykadlo – ambulantní služba zaměřená na poskytování informací a poradenství mladým lidem, kteří vstupují do samostatného života bez podpory vlastní či náhradní rodiny a hledají možnosti, jak se osamostatnit: po – čt 11:00 – 15:00 283 840 795, email: tykadlo@dom-os.cz
 • resocializační program pro mladé lidi po ústavní péči nebo z dysfunkčních rodin

3) Centrum J.J. Pestalozziho

 • Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
 • email: pestalozzi@pestalozzi.cz
 • poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám
 • chráněné bydlení aj. pro děti opouštějící DD
 • azylové domy, krizová centra či dům na půli cesty v Chrudimi, Havlíčkově Brodu, Jihlavě, Svitavech či Žamberku

DROGY:

1) Středisko výchovné péče, Ambulantní oddělení Praha 5

 • komunikační problémy, vztahové problémy (s vrstevníky, s autoritami, s rodiči…), krize dospívání, zhoršení školního prospěchu, záškoláctví, útěky z domova, agresivita (např. neadekvátní řešení konfliktních situací), kontakt s drogou, šikana (oběti i agresoři), krádeže
 • Telefon: 251 614 735, fax: 251 614 735, mobil: 774 212 820
 • ambulancepraha5@klicov.cz
 • Ambulantní oddělení SVP Klíčov – detašované pracoviště Praha 5, Weberova 1, Praha 5, 150 00

2) Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi

 • Detašované pracoviště Sádecká 169, 252 30 Řevnice
 • 257 721 795
 • email: info@dum-praha.cz

3) Prev-centrum

4) SANANIM – Denní stacionář pro drogově závislé

 • Janovského 26, 170 00 Praha 7
 • 220 803 130, 605 212 175
 • email: stacionar@sananim.cz
 • pro jedince starší 16 let s problémy s užíváním návykových látek

5) Doléčovací centrum Magdaléna

 • e-mail: dcpodoli@magdalena-ops.cz
 • 733 646 760
 • Pod Vyšehradem 1, Praha 4 – Podolí
 • pro osoby od 18 let se závislostí na drogách, alkoholu či patologické hře s doporučenou minimální dobou abstinence 3 měsíce

III. další rizikové skupiny:

LATA

 • Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
 • info@lata.cz
 • 234 621 361
 • alternativní práce s rizikovou mládeží (každý dostává svého průvodce)

AIDS

1) AIDS centrum Bulovka, Budínova 2, P8, 266 082 715

2)Poradna AIDS – Všeobecná fakultní nemocnice, Karlovo nám 32, 224 904 612, ivo.prochazka@1lf.cuni.cz

3) poradna AIDS, Dittrichova 17, Praha 2 (help line), 224 915 564

4) Diakonie ČCE, Belgická 22, SOS Centrum, 222 521 912

5) Linky důvěry (viz linky důvěry) – www: aidshelp.webmart.cz

 • Help line AIDS: 224 915 564
 • Linka důvěry AIDS, 257 210 829
 • Národní linka prevence AIDS, po-čt 13-18, pá 13-16: 800 144 444
 • Linka pomoci SAP(AIDS pomoc), 224 810 702
 • Help zone – on line(provozuje Nadace pro život), Senovážné n. 2,P1, 224 227 722

4) Dům světla (viz azylové domy), 224 810 702

 • Ubytování, terapie, rehabilitace, psychosociální poradenství, společenský život,kultura, výlety

LGBTQ:

 • SOHO, Senovážné náměstí 2, Praha 1
 • LOGOS Praha fara českobratrské církve evang., U školské zahrady 1, P8 – Kobylisy, 284 680 145, logos_prg@post.cz (odkaz vira.kluci.cz – poradna, seznamka. kultura), (p. farář Štorek) – první neděle v měsíci
 • Gay linka, středa 9-19 hod., 222 514 040
 • Sexuologický ústav, Karlovo náměstí 32,P2, 224 966 379

Webové stránky