Rozcestník odborných služeb

Odborná zařízení poskytující pomoc non-stop

(kam se obrátit v případech krize či v jiných urgentních případech, včetně sebevražedných myšlenek)

 1. RIAPS – Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb
 2. PL Bohnice – Centrum krizové intervence
 3. Non-stop linky důvěry
  • Pražská linka důvěry (nonstop): 222 580 697
  • Linka bezpečí: 116 111
  • Bílý kruh bezpečí (oběti kriminality a domácího násilí): 116 006

Přehled odborných pracovišť

Linky důvěry

 • Pražská linka důvěry (nonstop): 222 580 697
 • Linka první psychické pomoci 116 123
 • SOS centrum Diakonie, po-pá 9-20 hod.: 222 514 040, 777 734 173, 608 004 444, https://elinka.internetporadna.cz/
 • Linka bezpečí: 116 111
 • Linka bezpečí-nonstop pro děti: 800 155 555
 • Rodičovská linka: 606 021 021
 • Bílý kruh bezpečí (oběti kriminality a domácího násilí): 116 006
 • DKC, horká linka pro děti  nonstop, problem@ditekrize.cz, 241 484 149, 777 715 215
 • Gay linka duševní tísně: 476 701 444, 602 338 092
 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů – poradna v problémech s radikálními náboženskými postoji, alternativní religiozitou, tzv. sektami a sektářstvím (poradna a internetové poradenství), 777 143 001, sekty@sekty.cz
 • Národní linka pomoci AIDS: po-čt 9-12 hod a 13-18 hod, pá 9-12 hod a 13-16 hod: 800 144 444
 • Linka důvěry AIDS: 224 810 702
 • Linka XX (pro ženy AT): 284 016 292
 • SOS LINKA La Strada (týrané ženy): 222 71 71 71, 800 07 77 77
 • Nádorová telefonní linka po-pá 9-16 hod.: 224 920 935
 • AVON linka za zdravá prsa 800 180 880
 • Linka důvěry senior telefon: 800 157 157
 • Linka proti bolesti – po-pá 14-19 hod.: 224 435 587

Psychoterapie

AT (alkoholicko-toxikologická) problematika

1) Psychiatrická nemocnice Bohnice

2) Ambulance pro léčbu závislostí v Praze

3) SANANIM

4) DROP IN

 • Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 Staré Město 110 00
 • tel.: 222 221 124, fax: 222 221 431
 • email: stredisko@dropin.cz
 • Služby: poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým
 • Centrum metadonové substituce, terénní program, centrum primární prevence, nízkoprahové středisko
 • Terénní program Drop In, o.p.s.: Přípotoční 830/3, 101 00 Praha 10 Vršovice, street@dropin.cz, 731 315 214
 • Nízkoprahové středisko: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 Staré Město, stredisko@dropin.cz, 222 221 124, 222 221 431
 • Centrum metadonové substituce: Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 Libeň, metadon1@dropin.cz, 283 851 020
 • Centrum následné péče: Kobrova 3175/10, 150 00 Praha 5 Smíchov, cnp@dropin.cz, 257 326 080
 • Adiktologické centrum Prahy 12: Těšíkova 986/4, Praha 12 – Kamýk, 739 027 070 (pokud se nelze dovolat – zašlete SMS – zavoláme zpět), 261 219 211 (zejména kvůli přeobjednání, domluva s terapeutem)
 • Centrum primární prevence: Těšíkova 986/4, Praha 12 – Kamýk, cppdropin@gmail.com, 734 158 220

Anonymní alkoholici

Patologičtí hráči:

Vzdělávání, informace: Institut Filia

 • vzdělávání a prevence drog. závislostí (výzkumy studie, legislativa,odb. literatura časopisy,videokazety, inform. a propag. materiály, adresáře
 • Křejpského 1513, 14900, Praha – Jižní Město
 • 603 735 377

Specifická problematika

LGBTQ:

1) LOGOS LGBTQ věřící

 • prostor pro společná setkání, sdílení se, debaty a modlitby
 • spolky v Praze, Brně a Ostravě
 • sídlo: U Školské zahrady 1, Praha 8 – Kobylisy 182 00
 • kontakty na jednotlivé skupiny zde

2) Gay iniciativa

3) S barvou ven

4) Sexuologický ústav VFN v Praze

 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2 (Herzův dům, 1. patro bez výtahu)
 • 224 965 245 (sekretariát), 224 965 247 (informace a objednávání), 224 965 247
 • email: sexuol@vfn.cz

Domácí násilí:

1) ACORUS

 • (adresa utajená) info@acorus.cz
 • 283 892 772
 • nabízí pomoc osobám v krizi, včetně krátkodobého ubytování pro oběti domácího násilí (3-5 dnů)
 • pobytové programy, ambulantní a podpůrné programy, specifické programy pro motivované partnery
 • Odborné sociální poradenství: Dělnická 213/12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11), nutno se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772, poradenství je poskytováno bezplatně a v případě zájmu anonymně

2) ROSA centrum pro ženy

 • 241 432 466
 • info@rosacentrum.cz
 • kontakty na organizaci: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4; Na Slupi 14, 128 00 Praha 2
 • pomoc pro ženy a jejich děti, oběti domácího násilí, mají k dispozici 5 utajených pokojů na dobu 3-6 měsíců

3) Bílý kruh bezpečí,

 • 116 006
 • poradna pro oběti trestných činů

4) La Strada

 • 222 717 171, 800 077 777
 • P. O. Box 305, 111 21 Praha 1
 • lastrada@strada.cz
 • prevence obchodu se ženami a nucené prostituce, pomoc obětem obchodu
 • ubytování, psychologická pomoc, právní pomoc

AIDS

1) Národní centrum HIV/AIDS

 • Budínova 67/2, FN Bulovka Budova 7, Praha 8 – Libeň 180 81
 • 266 082 715
 • email: info@bulovka.cz

2) Sexuologický ústav – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2 (Herzův dům, 1. patro bez výtahu)
 • 224 965 245 (sekretariát), 224 965 247 (informace a objednávání)
 • email: sexuol@vfn.cz

3) Poradna HIV/AIDS

 • Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
 • 245 015 015, 234 118 504
 • email: hiv.poradna@zuusti.cz
 • seznam dalších poraden provozovaných ZÚ Ustí nad Labem zde

4) Linky důvěry (viz linky důvěry)

5) HIV prevence

 • online poradna, kontakty na testovací místa, osvěta, atd.