Odborná zařízení poskytující psychologickou pomoc

Denní stacionáře

1) FOKUS – Komunitní centrum Břevnov, Meziškolská 2, Praha 6

 • Denní sanatorium, Centrum psychosociální rehabilitace, Otevřený ateliér Extraart
 • telefon: 233 354 547, 777 800 387, (220 516 497 Ateliér- Extraart)
 • e-mail: brevnov@fokus-praha.czarte@fokus-praha.cz
 • kontaktní osoby: vedoucí lékař Denního sanatoria – MUDr. Zuzana Foitová, vedoucí Otevřeného ateliéru  Extraart –  dipl.k.t. Beate Albrich,  Centrum psychosociální rehabilitace–Mgr. Lajla Sedmíková, Jitka Hroníková
 • cílová skupina klientů: schizofrenní onemocnění, dospělí nad 18 let, motivovaní k psychoterapii, přednost  mají klienti Prahy 5,6,7 + Malá Strana
 • nabídka aktivit: skupinová psychoterapie (2 otevřené dopolední skupiny), individuální psychoterapie, psychiatrická ambulance, rodinná terapie, resocializační programy, sociální práce, case management, sociální poradenství
 • specialita: neverbální terapeutické  techniky – arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie
 • spojení: autobus 174, 108 z Hradčanské, 180 z Dejvické (na stanici Břevnovská), tramvaj 8, 22 (stanice U kaštanu).

2) DPS ONDŘEJOV – Nad Ondřejovem 36, Praha 4

 • telefon – MUDr. Jarolímek  241 444 825 (i fax)
 • ústředna – 241 442 791,  241 444 198-9,  241 444 462,  241 442 789
 • e-mail: dpsondrejov@iol.cz

a) DS pro terapii psychotických poruch

 • cílová skupina – tzv. „ prvopsychózy “ ( tzn.  většinou 1-3 ataky, mladší jedinci)
 • kontaktní osoba: MUDr. Jarolímek
 • nabídka aktivit: různé typy-každodenní docházení, odpolední skupiny 1-2x týdně, pohybově relaxační skupiny, psychoedukativní kurzy pro rodiče, svépomocná skupina rodičů, indiv. či skupinové nácviky kognitivních funkcí, kurs asertivity, krizové intervence doma, psychiatrická ambulance.

b) oddělení pro terapii závislostí na alkoholu, automatech či lécích

 • nabídka – 6 týdenní každodenní skup. terapie a roční docházková skupina 1x týdně

4) Psychoterapeutické středisko BŘEHOVÁ – Břehová 3, Praha 1

 • telefon a fax: 222 323 889, 222 322 933, 222 324 027, 222 324 277
 • e-mail: sps.brehova@worldonline.cz
 • nabídka: pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a s některými osobnostními   poruchami
 • denní stacionář (uzavřená max. devítičlenná dynamicky vedená skupina v délce 8   týdnů)
 • systematická psychoterapie (zejména dynamická, resp.psychoanalytická psychoterapie skupinová a individuální; psychoanalýza a skupinová analýza, skupinová taneční a pohybová terapie)
 • dětská a rodinná psychoterapie
 • psychiatrická ambulance (zejména pro pacienty, kteří jsou v psychoterapeutické péči střediska)

5) Denní sanatorium HORNÍ  PALATA, U Nesypky 28, Praha 5

 • telefon: 257 322 366, 257325 118, 257 329 264, fax 257 312 287, e-mail: palata@vfn.cz
 • kontakt: MUDr. Hynek Forman, e-mail: forman.hynek@vfn.cz
 • indikace: afektivní poruchy mírného a středního stupně
 • neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem, psychosomatické poruchy
 • poruchy příjmu potravy lehčího stupně

nabídka:

 • denní stacionář (7 týdnů, dynamicky orientován, souběžně 2 skupiny do 9 pacientů)
 • večerní skupiny (1x týdně, uzavřené, max 9 pacientů, po dobu šk.roku, souběh 4-5)
 • individuální psychoterapie systematická (dynam. orientace, zjm pro pac. v péči DS)
 • psychiatrická ambulance, s preferencí pacientů v péči DS

Linky důvěry

 • CKI PL Bohnice nonstop: 284 016 666
 • RIAPS nonstop: 222 580 697
 • SOS centrum Diakonie, po-pá 9-20 hod.: 222 514 040
 • Linka bezpečí-nonstop pro děti: 800155 555
 • DKC, horká linka pro děti  nonstop, problem@ditekrize.cz, 241 484 149
 • Gay linka-středa 9-19 hod.: 222 514 040
 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů – poradna v problémech s radikálními náboženskými postoji, alternativní religiozitou, tzv. sektami a sektářstvím (poradna a internetové poradenství), út: 15,30 -17 hod., 257 314 646, 777 143 001, sekty@sekty.cz
 • Help line AIDS, po,čt 13-18hod.,pá 13-16hod, 224 915 564
 • Linka důvěry AIDS: 257 210 829 , 224 810 702
 • Linka XX (pro ženy AT): 284 016 292
 • Nádorová telefonní linka po-pá 9-16 hod.: 224 920 935
 • Alternativa (pro dívky) Na Dlouhé mezi 19: 241 727 763, 241 727 713
 • Linka důvěry pro seniory: 222 221 771
 • Linka proti bolesti – po-čt 14-18 hod.: 800 77 44 77
 • Linka pomoci, nádorová onemocnění: 800 180 880
 • La strada(týrané ženy): 222 707 171

Krizové služby

1) PL Bohnice – CKI

 • 284 016 666, 284 016 110
 • typ  služby: ambulantní i lůžkové zařízení ( 8 lůžek)
 • linka důvěry 284 016 666

2) RIAPS – Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

 • Praha 3, Chelčického 39, 222 586 768
 • Zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči o člověka v nejrůznějších obtížných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví (vývojové a osobnostní krize, rodinné vztahy, školní problémy,separační problémy, hraniční problematika, psychotické fenomény, psychosomatická problematika).
 • Možnost osobního i telefonického kontaktu a to 24 hodin denně.
 • Forma pomoci je ambulantní, spočívající v intenzivní podpůrné psychoterapii, poradenství nebo psychiatrické intervenci.
 • Možnost osobní návštěvy bez objednání v akutní krizi.
 • Od pondělí do pátku od 8-16 hod. je k dispozici terapeut (psycholog, psychiatr).
 • Po 16. hodině a o víkendech je klientům k dispozici terapeut psychiatr.
 • Možnost pobytu na lůžkovém oddělení – 8 lůžek, max. doba pobytu 5 dní.
 • Celé oddělení má naprosto civilní ráz a je přizpůsobeno tomu, aby klienti našli klidné místo s terapeutickým a lidským zázemím.
 • Hospitalizaci doporučuje psychiatr nebo psycholog RIAPSu. Práce s klientem spočívá v intenzivní podpůrné skupinové i individuální psychoterapii, nácviku relaxací a práce s tělem, v nezbytných případech je možno volit i medikamentózní terapii.
 • Součástí pomoci klientovi je možnost sociálně právní konzultace se sociální pracovnicí.
 • Možnost telefonické konzultace na lince důvěry, non stop- 222 580 697.

3) ONDŘEJOV – mobilní tým Znojemská ul, Praha 4, 261 227 944

 • kontaktní osoba: MUDr. Lorenc, PhDr. Matulová
 • Ambulantní péče: individuální krizová intervence, telefonní krizová intervence + výjezdová služba. Nejsou k dispozici lůžka! Určeno psychotickým pacientům z Prahy 4.

4) SOS centrum Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2, 222 514 040

 • kontakt: PhDr. Jarmila Černá
 • nabídka: krizová pomoc osobní i telefonická (všední dny 9-22 hod.,  pátek do 19 hod., gay linka stř. do 19 hod., internetová linka.duvery@diakoniecce.cz, pastorační poradenství (oběti sekt a rodinní přísl., krize smyslu, staří a osamělí), skupinová PT, videotrénink interakcí, psychiatr, bezplatná právní poradna

5) Dětské krizové centrum o.s: V Zápolí 21/1250, Praha 4, 241 480 511, 241 483 853

 • krizová linka non – stop 241 484 149
 • internetová krizová linka: problém@ditekrize.cz
 • dkc@ditekrize.cz, www. ditekrize.cz
 • osoby na lince jsou kontaktní osoby pro další řešení situace
 • hlavním zaměřením je problematika CAN- syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

6) Prev-centrum krizová intervence pro mládež ohroženou drogou

 • 233 355 459

7) Střep- středisko pomoci rodinám a dětem, Senovážná 2, Praha 1

 • 224 232 261
 • pomoc rodinám ohroženým vlastní dysfunkcí např. hrozí odebrání dítěte, nezralé matky atp.
 • děti do 16 let, s maximem důrazu na věk do 3 let

8) Dětské krizové centrum Diakonie, Zlatnická 8, Praha 1

 • 222 310 573

Psychoterapie

1) Rodinné poradny (rodina, manželství a mezilidské vztahy)

 • Praha 1, V Jámě 1 (5.patro), 224 211352
 • Praha 2, Mánesova 53, 731 056 704
 • Praha 3, Kubelíkova 827/55, 255 719 541
 • Praha 4, Severní II 1565/3, 281 912 144
 • Praha 5, Jindřicha Plachty 595/6, 731 056 164
 • Praha 6, Mařákova 11, 776504391
 • Praha 6, Thákurova 6- arcidiecézní poradna pro rodinu, 220 181 777
 • Praha 8, Novákových 5, 604 299 661
 • Praha 8, Trojská 8, 284 686 581, 731056716 (8:00-14:00)
 • Praha 10, Říčanská 7, 731 063 413
 • Praha 12, Jordana Jovkova 5, 731 056 728

2) ISZ institut pro systemickou zkušenost, Máchova 23, P6

3) IVR – Institut pro výzkum rodiny, Vinohradská 14, P2

 • 224 235 597,602 642 616
 • PhDr. Frouzová, psychoterapie

4) Psychoterapeutické středisko BŘEHOVÁ- Břehová 3, Praha 1

 • telefon a fax: 222 323 889, 222 322 933, 222 324 027, 222 324 277
 • e-mail: sps.brehova@worldonline.cz
 • nabídka: pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a s některými osobnostními poruchami

5) Denní sanatorium HORNÍ  PALATA , U Nesypky 28, Praha 5

 • telefon: 257 322 366,  257  216 302, 257 212 330
 • e-mail: palata@vfn.cz
 • nabídka: denní stacionář, večerní skupiny, individ. PT,  psychiatrická ambulance (afektivní poruchy, neurotické, psychosomatické, lehčí poruch příjmu potravvy) psychosomatická ambulance , MUDr. Šavlík, poliklinika VFN Karlovo nám., 224 966 691
 • oddělení klinické psychologie, Mgr. Kubička, Ke Karlovu 2, P2, 224 967 050
 • kompl. Dg. a terapeutická péče u dětí a dospívajících, pst a krizová intervence u všech věkových skupin, rodinná a indiv. pst. systemického zaměření, psychodiagnostika

5) ESET – Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, Hekrova 805, Praha 4, 272 941 925

 • kontaktní osoba:  PhDr. Jiří Růžička, 290 012 001, 267 915 188
 • nabídka: psychoterapie neuróz, poruch osobnosti

6) Středisko pro mládež a rodinnou terapii, Apolinářská 4a, Praha 2

 • 224 911 364
 • Poradenství a psychoterapie (Hestia)

7) RIAPS, Chelčického 39,Praha 3

 • 222 586 768

8 ) Gaudia- centrum duševní a tělesné harmonie Americká 6, P2 Vinohrady, 222 518 776

 • nabídka: psychoterapie individuální i skupinová, rodinná, dětská…
 • sexuologická poradna
 • poradna pro mentální anorexii
 • práce s tělem (bodywork)

9) Psychoterapeutické sanatorium pro léčení neuróz – Sázava (  mimo Prahu,  v přírodě)

 • kontakt: Výrobní 11, Praha 10,  Tamara Svrčková, 728 010 267
 • nabídka: maximálně měsíční psychoterapeutické pobyty (dle dohody), cena 10 000,-Kč/měsíc
 • supervize dr. Čálek VIAP

10) CETERA, Senovážné nám. Praha 1

AT (alkoholicko-toxikologická) problematika

1) Psychiatrická léčebna-Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8

 • Muži: (v současnosti nemůžeme přijímat pro nedostatek lůžek pacienty mimo spádovou oblast Praha, Praha-východ a Praha-západ) Pav. 31: tel. 284016231, 284016331, 284016249  pav. 35: tel. 284016 235. Klub ELPA: vždy v úterý od 17 hodin, účastnit se mohou bývalí i současní pacienti i příbuzní, doléčovací skupina pro pacienty i příbuzné úterý 18 hodin, pav.31. Anonymní hráči: pondělí 18:30, pav. 31. Otevřená skupina pro patologické hráče: středa od 16:30 na pav.31. Skupina pro příbuzné: pondělí 16 hod. pav.31. Klub pav. 35: 2. středa v měsíci od 17 hodin. O dalších aktivitách (skupiny, výlety apod.) se informujte na jednotlivých stanicích.
 • Ženy: pav. 8:  284 016 208  pav. 7 284 016 207. Linka XX (pro  ženy): 284 016 292

2) Ambulance pro léčbu závislostí v Praze

 • Praha 1 a Praha-východ: OAT poliklinika Palackého 5, tel. 224 947 711
 • Praha 2: Sokolská 35, Praha 2, tel. 224 941 236 (pouze alkohol)
 • Praha 2: MUDr Frouzová, Vinohradská 14, tel. 224 235 597 (placená poradna)
 • Praha 3: Dr. J. Remr, Vinohradské psychocentrum, Praha 3, Slapská 101, tel. 271 735 640,
 • Praha 3: Dr. Blahutová, Olšanská 7, tel. 271 774 854 (alkohol)
 • Praha 4: OAT, Rodvinovská 3, tel.261 262 831,
 • Praha 4: ESET-AT poradna, Donovalská 1862, tel. 272 922 718
 • Praha 4: Denní stacionář Nad Ondřejovem 32, tel. 241 444 823
 • Praha 5: OAT, Bieblova 6, tel. 251 562 224,
 • Praha 6: OAT Pod Marjánkou 12 (Břevnov), tel. 233 351 603
 • Praha 7: OAT, Argentinská 17, tel. 283 872 186
 • Praha 8: OAT, U Pazderek 1417, tel. 233 557 631
 • Praha 9: OAT Kytlická 758, tel. 286 892 964
 • Praha 9: PhDr.Pohl, poliklinika Černý Most (i patologičtí hráči), tel. 281 914 069
 • Praha 10: OAT, Vilová 16, tel. 274 812 594

SANANIM

 1. kontaktní centrum, Osadní 2, Praha 7, tel.283 872 186, (pro lidi, kteří zatím nechtějí přestat brát drogy)
 2. denní sanatorium: Janovského 26, Praha 7, tel. 220 803 130 (pro lidi po krátkodobé léčbě, kteří chtějí abstinovat) stacionar@sananim.cz 9-16 hod (ne alkohol) věk od 17 let
 3. doléčovací centrum: Novovysočanská 604A, Praha 9, tel. 284 862 844 (pro lidi po delší léčbě, kteří chtějí abstinovat),aftercare@sananim.cz
 4. terénní programy: Novovysočanská 604A, P-9, 284 825 515, 603 209 948, street@sananim.cz

DROP IN, Karolíny Světlé 18, Praha 1, 222 221 431

 1. nízkoprahové středisko, dropin@ecn.cz
 2. streetwork Palác Akropolis Kubelíkova 27,Praha 3, tel. 222 721 029, street@dropin.cz,
 3. centrum následné péče Holečkova 31,Praha 5, 257 326 080, Mgr Klouček, cnp@ecn.cz,
 4. centrum metadonové substituce Lannova 2, Praha 2, 224 802 603, metadon@ecn.cz,

Děti a mladiství

 • Alternativa: Čakovická 51, P9, 286 580 735, 283 880 212, 604 634 605
 • M.O.S.T.(tatáž adresa, více krizová pobytová forma péče – tel. 286 580 711, most@praha.czcom.cz)
 • Prev-centrum, Meziškolská 2, P6, tel 777 161 138, 233 355 459, poradna@prevcentrum.cz
 • Triangl, Thomayerova nemocnice pav. G4, tel. 261 084 012

Pro příbuzné těch, kdo mají návykový problém:

 • pan Jílek: středa 17:30-19:30 (detašované pracoviště OÚ Praha 6, Puškinovo nám 9, 1. patro) 737 847 317
 • Úvaly, speciální škola (vchod zprava), čtvrtek individuálně od 16:30 do 17:15, skupina 17:30-19:15
 • Rodinná poradna, U průhonu 52, P-7, tel. 266 712 317

Anonymní alkoholici: Na Poříčí 16, Praha 1, tel. 224 818 247

 • česky: pondělí až sobota – vždy od 17:30, čtvrtek – od 19:00
 • anglicky: úterý – 19:30 , středa – 19:30, pátek – 12:30, neděle – 17:30

Patologičtí hráči:

 • PL Bohnice (viz výše)
 • DPS Ondřejov, 241 442 791
 • ESET, Donovalská 1862, MUDr. Birkásová, at-eset@volny.cz , 272 922 718
 • PhDr. Pohl, 281 914 075
 • PhDr. Frouzová, Vinohradská 14, P2, 224 235 597

Detoxifikační stanice:

 • Na Míčankách, Praha 10, tel.: 267 168 358 (alkohol), 267 168 370 (drogy)
 • U Apolináře: 224 968 203-4

Některá pobytová zařízení

 • Apolinář 224 962 825, příjem 224 968 222, amb. 224 96 8 214, metadon 224 968 216-8
 • Psychiatrická léčebna (PL), U Javorníka 1, 790 69 Bílá Voda, tel. 584 413 208-9
 • Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, pošta Chvalšiny, PSČ 382 08, tel.: 380 739 131
 • Psychiatrická léčebna Kosmonosy, protialkoholní odd., 293 06 M. Boleslav, tel. 326 715 711
 • Psychiatrická léčebna Kroměříž, protialkoholní odd., 767 01 Kroměříž, tel.: 573 314 111
 • Psychiatrická léčebna Dobřany, protialkoholní odd., 334 41 Dobřany, tel. 377 813 3111
 • Psychiatrická léčebna H. Beřkovice, protialkoholní odd. 411 85 Horní Beřkovice, tel. 416 873 509
 • Psychiatrická klinika FN, Alej Svobody 80, 323 18 Plzeň, tel. 377 813 111 (Dr. Kudrle)
 • Psychiatrická léčebna Opava, Olomoucká 88, 746 33 Opava, tel. 553 695 141-2
 • Psych. léčebna Brno-Černovice, protialkoholní odd., Húskova 2, 618 32 Brno, tel. 548 123 111 (primář 319, 404)
 • PL Havlíčkův Brod, tel. 569 478 111
 • PL Štermberk, AT oddělení, tel. 585 011 271
 • PL Jemnice, Budějovická 625, tel.568 450 728
 • PL Želiv, tel. 565 581 226
 • Léčebna návykových nemocí v Nechanicích, 503 12 Nechanice, tel. 495 442 007
 • Středisko pro mládež Alternativa Čakovická 51, P-9, tel.: 604 634 605, 283 880 212, 286 580 735, pobočka Řevnice, Sádecká 169, 257721231

Terapeutické komunity pro závislé na drogách k dlouhodobému pobytu

 • Nová Ves 55, 463 31 Chrastava, tel. 485 146 988, linka 25 (Dr. Adameček)
 • Pastor Bonus, Podlesí 20, PSČ 793 31, okr. Bruntál, tel.: 554 737 070
 • Teen Challenge, pan Tom Lofton, Kodaňská 29, Praha 10, tel.: 271 743 607
 • Sananim, Němčice u Volyně, PSČ 387 18, tel.: 383 396 120 (přijímání přes K-centrum)
 • Karlova pošta, 398 04 Čimelice, tel.: 382 229 655
 • TK Verneřice, tel. 602 108 454, přednostně věk 15-18 let
 • ELIM, Hladná, 397 01 Albrechtice n. V., o. Písek, 382 288 294 – pan Hojka nebo 382 210 405 – OL Dr. Žahourek, Velké nám 118, 397 01 Písek
 • TK Mukařov: 326 786 149, PSČ: 294 14, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 318 599 124-5, 603-867384
 • Podcestný Mlýn (Dačice, křesťanská): 384 420 172, 603 862 519, Žibřidice 135, pošta 463 53 Křížany
 • TK Čeladná, příjem přes K-centrum Ostrava,  od 18let
 • TK Medvědí Kámen, Rybník 77, PSČ 345 25, t. 379 496 687
 • Doléčovací centrum Děčín, tel. 412 510 259, Fugnerova 665/18, Děčín 1 – 405 01
 • Exodus, Benešovská 507, 258 01 Vlašim, do 30 let, tel. 317-844482
 • Locus L., Na Výšinách 9, 460 05 Liberec, tel. 482 750 807 (15-19 let, 6-8 týdnů)
 • Jamtana (doléčovací centrum- Brno) tel. 545 246 690

Vzdělávání, informace: Institut Filia-vzdělávání a prevence drog. závislostí (výzkumy studie, legislativa,odb. literatura časopisy,videokazety, infform a propag. materiály, adresáře, úterý 10-16,30,  Sokolská 26, P-2, tel: 224 261 646, filia@telecom.cz

Specifické problémy

ŽENY:

I.Týrané ženy

1) Psychosociální centrum ACORUS, 283 892 772

 • (adresa utajená) acorus@atlas.cz
 • nabízí pomoc ženám v krizi, včetně krátkodobého ubytování pro oběti domácího násilí(3-5 dnů)
 • pobytové programy
 • ambulantní a podpůrné programy
 • specifické programy pro motivované partnery

2) Sdružení ROSA, 602 246 102

 • rosa@telecom.cz
 • po, út odpoledne, 241 432 466, 266 106 433
 • pomoc pro ženy a jejich děti, oběti domácího násilí, mají k dispozici 5 utajených pokojů na dobu 3-6 měsíců

3) Elektra, Osadní 11, Praha 7, 272 911 110

 • Pomoc pro ženy sexuálně zneužívané v dětství, 272 936 200

4) Bílý kruh bezpečí, Duškova 20,P-5, 257 317 100

 • poradna pro oběti trestných činů

5) La Strada ČR.P.O Box 18, Praha 5, 222 717 171

 • prevence obchodu se ženami a nucené prostituce, pomoc obětem obchodu
 • ubytování, psychologická pomoc, právní pomoc

6) Žena v tísni (ekologický právní servis), 737 834 345

7) Nadace Růže, Praha 7, U Průhonu 1201/23, 266 711 266

 • pomoc ženám v nouzi

II. Kluby maminek:

 • klub osamělých maminek Jičínská 47, Praha 3, 222 728 687, Sdružení hájící práva dětí z neúplných rodin
 • YMCA, Na Poříčí 12, P1,  ymcapraha@volny.cz, 224 872 421, Mateřské centrum založené na svépomoci těch, kteří jej navštěvují (výtvarné   tvoření, cvičení, zpěv. (+ Autistik-autistické děti)
 • klub osamělých maminek (při arcidiecézní charitě) Thákurova  3,Praha 6, 220 181 777, cpr@iol.cz (centrum pro rodinu)
 • klub maminek Balónek, P4 Ke Kamýku 686, 241 712 071

III. Poradny:

 • Poradna Ratolest, Máchova 23, P2 info@isz.cz, 222 520 467, psychoterapie pro páry s poruchou plodnosti
 • Ochrana nenarozeného života, Voršilská 5, P1, 224 930 661, 224 933 943, poradna pro ženy a matky v tísni
 • Střep, Senovážná 2, P1, 224 232 261 (denní centrum pro výchovu mladých matek, které mají problém zvládat péči  dítě
 • Poradna pro náhradní rodinnou péči,Chelčického 39,P3, 222 586 608, Informační centrum a poradna pro zájemce o adopci či pěstounství, pro rodiče, kteří již ve své péči dítě mají
 • Poradna pro otce, Praha  7, 602 371 757, do poradny je potřeba předem se objednat, Kontakt: e-mailem: eduard.bakalar@ff.cuni.cz, písemně na adresu : PhDr. Eduard Bakalář, V.P. Čkalova 8,160 00, Praha 6, telefonicky viz výše – nabízí poradenské služby otcům, zjm. těm, kteří očekávají rozvodové řízení a chtěli by maximalizovat své šance při soudním jednání a rozhodování (maximalizace spočívá ve znalosti klíčových argumentů v opatrovnických věcech, v dovednosti je formulovat a v širším a hlubším pohledu na rozvodovou problematiku); jsou již rozvedeni, děti nezískali do své výchovy a druhá strana maří styk s dětmi. Klienta zde vybaví tištěnými materiály „na míru“ jeho konkrétní problematiky, nabídnou kontakty na další odborníky (advokáty, psychoterapeuty ). Poradna pracuje na základě živnostenského oprávnění a je placená.

DĚTI:

I.terapeutická centra,linky důvěry:

1) DKC Dětské krizové centrum: V Zápolí 21/1250,Praha 4, 241 484 262, 241 483 853

 • DKC Horká linka pro děti, 241 484 149

2) SVP  MODŘANY  (středisko pro děti a mládež) – Rakovského 3138, Praha 12

 • telefon: 244 403 198, 241 772 127
 • cílová skupina:děti a mládež od 6-18 let, rodiče,výchovní a sociální pracovníci
 • typický klient je dítě ve věku 10-18 let s mírnější formou problematiky  (záškoláctví, výchovné problémy, poruchy sebehodnocení, řeší se otázky vývojových a osobnostních krizí, vztahy v rodině, konflikty s autoritou atd.)
 • nabídka: 6 týdenní psychoterapeutický pobyt, pobyt je dobrovolný, musí souhlasit dítě i jeho zákonní zástupci

3) Triangl: terapeutické oddělení pro děti (při Thomayerově nem.), 261 084 011

 • e-mail: triangl@volny.cz
 • děti ve věku základní školní docházky, zjm jsou-li v kontaktu s drogou
 • rodinná terapie, skupinová, individuální, rodičovské skupiny
 • program 11,17,11  (výjezd, intenzivní ambul. docházka, výjezd)

4) Kruh (SVP Klíčov) Čakovická 51,Praha 9, 286 580 699

 • e-mail: smk.kruh@worldonline.cz, web: www.volny.cz/smkkruh/kruh
 • nabídka: ambulantní péče (od 6-19let), individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, klub, doučování (pro klienty)
 • typický klient (záškoláctví, šikana, experiment s drogou – nikoli sama drogová problematika, drobné  krádeže, problémy  s komunikací, LMD, výchovné problémy), pomoc při umístění do školy či zaměstnání

5)  Trigon (SM Klíčov), Ovčí hájek 2549, P5, 251 614 734 (35)

 • indiv a skup. psychoterapie, školní problematika (týrání, záškoláctví ,šikana )

6) Středisko výchovné péče pro rodinu a mládež, Kupeckého 576, P4, 272 914 945

 • terap. intervence v případech negat. jevů chování dětí (poskytovaná v rodině i ve škole)

7) Ponticus o.s., Mazurská 484, P8, 283 024 153

 • terapie a psychodiagnostika pro děti, dospívající a rodiny, skupinová terapie dětí, relaxace, specifické poruchy učení

8 ) Futurum – centrum rané péče, Janouchova 671, P4, 272 912 124

 • psychoterapie rodin s dětmi do 7 let

9)  Šance – Kontaktní centrum, Ve Smečkách 28, Praha 1, 222 211 797

 • zabývá se prevencí obchodu se sexuálně zneužívanými dětmi a mládeží žijící na ulici

10) Bílý kruh bezpečí (pro oběti trestných činů ) – Duškova 20, Praha 5

 • Krizová linka 251 317 110

11)  Linka bezpečí non- stop 800 155 555

13) D centrum, Werichova 981, P5, 257 320 456

14) Dětské krizové centrum diakonie, P1, Zlatnická 8 (viz kriz. centra), 222 310 573

II.chráněné bydlení, ubytování

1) Projekt Střecha – FOD, Na Poříčí 16, P1, 224 236 655

 • pomoc pro děti, které opouštějí DD (bydlení, zaměstnání, poradenství)

2) DOM  (dům otevřených možností), Braunerova 22, Praha 8, 283 840 795

 • Dům na půl cesty- chráněné bydlení, dom.os@tiscali .cz
 • resocializační program pro mladé lidi po ústavní péči nebo z dysfunkčních  rodin

3) Centrum J.J. Pestalozziho, Štěpánkova 108, Chrudim, P.O box 7953701, 469 623 083

 • chráněné bydlení aj. pro děti opouštějící DD 602 405 484
 • e-mail pestalozzi@iol.cz

4) Exodus o.s., Vlašim (zřizovatel sbor církve Českobratrské v Benešově), 317 842 295

 • Linka důvěry: 317 844 482
 • email: exodus.vlasim@bigfoot.com
 • stacionář, domov a linka důvěry pro mladé lidi v krizové situaci (18-30 let), mladí delikventi, Romové, odchovanci DD, potloukající se (i drogy.alkohol, východní filosofie)
 • Křesťanské sdružení (max. pobyt 2 roky) – pro klientelu z celé ČR, Benešovská 507, Vlašim 258 80

5) Emauzy ČR – viz azylové domy, 224 321 873

 • pro děti a mladé lidi z DD – azylový dům spojený s chráněným zaměstnáním

DROGY:

1) Alternativa, Čakovická 51, Praha 9, 286 580 735, 283 880 212, 604 634 605

 • ambulance
 • 2 měsíční pobyt po detoxu
 • následná   péče
 • e-mail: alte@volny.cz, věk 15-19 let, psychoterapie

2) Cesta, Sádecká 169/31, Klíčov 252 30, 257 721 231, 257 721 795

 • sm-cesta@cbox.cz (také středisko pro mládež Klíčov), rovněž orientováno na děti a mládež s drogovou    problematikou, řešení spíše v zážitkových pobytech – zajímavý program, nabídnutí alternativy ke droze, příroda, poznání sebe sama

3) Prev-centrum, Meziškolská 2, P6, 777 161 138, 222 561 821

 • info@prevcentrum.cz,  po – čt 9-18,  pátek 9-15 (experimentátoři, mladiství), krizová intervence, poradenství, rodinné poradenství, zprostředkování detoxu

4) M.O.S T, Čakovická 51, P9, 286 580 711, 286 582 998

 • most@praha.czcom.cz , krizové centrum pro mladé uživatele návykových látek, pobytové (po detoxu)

5) sdružení Prám, Čakovická 51, Praha 9, 283 881 172

 • komunitní centrum Pelhřimov – 2 měsíční pobyty na venkovské farmě (pro mládež 15-20 let ),
 • mládež  s problémy (rodina, drogy, bezdomovci,  trestná činnost) – změna životního stylu

6) Denní stacionář pro drogově závislé, Janovského 26, 220 803 130, 266 710 489

(SANANIM)

III. další rizikové skupiny:

1) LATA, Senovážné nám. P1, 224 102 361

 • lata@adam.cz
 • alternativní práce s rizikovou mládeží (každý dostává svého průvodce, dobrovolníka studenta)

2) Komunitní centrum Krok, Rakovského 3138, Praha 4, 241 770 232

 • e-mail:krok@iol.cz (Proxima sociale)
 • Nabídka: Klub Krok – volnočasová aktivit po,st, pá 15-21 hod (fotodílna, povídání, výtvarná dílna,   koncerty, sport. turnaje, hudební zkušebna), pracovníci klubu pomáhají dětem řešit obtížné živ. situace, budují samosprávu, nabízejí výjezdy i o prázdninách, víkendech
 • probační resocializační program: ambulantní skupina pro prvotrestané mladistvé pachatele (v rámci alternativních trestů) – délka programu 6 měsíců
 • terénní sociální práce – klub Garáž (s U rampou, nealko barem, kontaktní   místnost) sociální pracovník (kontaktování, poradenství, doprovázení na úřady)
 • Bouda_ maringotka se sociálním pracovníkem, parkoviště na Sofijském nám., středa. 15-20 hod

3) další terénní soc. pracoviště (zajišťuje odd. soc. práce MCSSP, Chelčického 842, Praha 3)

 • Opatov- buňka u stanice metra
 • Za papírnou 7, Holešovice (út 11-13,st 19-21,čt 14-16)

4) CESTA.o.s., Street klub, Na Rybníčku 14,P2, 606 265 016

 • os_cesta@volny.cz, podpora a psychosociální poradenství lidem ze subkultur

6) HALT o.s., Na Hutích 13, P6, 220 612 131

 • program pro mladistvé, kteří spáchali přestupek – alternativní tresty

AIDS

1) AIDS centrum Bulovka, Budínova 2, P8, 266 082 715

2)Poradna AIDS – Všeobecná fakultní nemocnice, Karlovo nám 32, 224 904 612, ivo.prochazka@1lf.cuni.cz

3) poradna AIDS, Dittrichova 17, Praha 2 (help line), 224 915 564

4) Diakonie ČCE, Belgická 22, SOS Centrum, 222 521 912

5) Linky důvěry (viz linky důvěry) – www: aidshelp.webmart.cz

 • Help line AIDS: 224 915 564
 • Linka důvěry AIDS, 257 210 829
 • Národní linka prevence AIDS, po-čt 13-18, pá 13-16: 800 144 444
 • Linka pomoci SAP(AIDS pomoc), 224 810 702
 • Help zone – on line(provozuje Nadace pro život), Senovážné n. 2,P1, 224 227 722

4) Dům světla (viz azylové domy), 224 810 702

 • Ubytování, terapie, rehabilitace, psychosociální poradenství, společenský život,kultura, výlety

HOMOSEXUÁLOVÉ:

 • SOHO, Senovážné náměstí 2, Praha 1
 • LOGOS Praha fara českobratrské církve evang., U školské zahrady 1, P8 – Kobylisy, 284 680 145, logos_prg@post.cz (odkaz vira.kluci.cz – poradna, seznamka. kultura), (p. farář Štorek) – první neděle v měsíci
 • Gay linka, středa 9-19 hod., 222 514 040
 • Sexuologický ústav, Karlovo náměstí 32,P2, 224 966 379

Webové stránky