Zdroje pro výuku

Odborné články z pedagogiky a doplňkové materiály ke stažení

Experiential learning

Zahřívací hry

Jak vzbudit zájem a aktivitu u studentů

Tipy, jak se připravit na první hodinu

  • The Center for Teaching – First Day of Class
  • First Day of Class – První výuková hodina patří k nejdůležitějším – stanovují se požadavky, určuje struktura kurzu, studenti a vyučující se navzájem poznají a je ten pravý čas motivovat studenty k pravidelné docházce a aktivitě.

On-line výuka

Efektivní prezentace

Výukové cíle (učební výstupy – tj. learning outcomes)

Learning styles

Využití IT ve výuce

Sylabus a plánování výuky

Organizace a tvorba výukových materiálů

Kritické myšlení o. s.

Ostatní témata