Náš tým

Na výuce kurzů a workshopů se podílejí:

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., VŠE – KMPS

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., VŠE – KMPS

Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D., VŠE – KPO

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., VŠE – KSG

PhDr. Hana Košťálová – Pomáháme školám k úspěchu o. p. s.

PhDr. Adriana Krásová, VŠE – KAJ

Ing. Hana Lorencová, Ph.D., VŠE – KMPS

prof. Ing. Ivan Nový, CSc., VŠE – KMPS

MgA. Stanislav Zeman, MBA – externí lektor