Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

Akademická  psychologická poradna rozšířila poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty setkávají. Se specifickými vzdělávacími potřebami se setkáváme u studentů se zdravotním postižením, tj. pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, a u studentů se zdravotním znevýhodněním, tj. s psychiatrickým onemocněním a s chronickým onemocněním. Samostatnou skupinu tvoří studenti se specifickými poruchami učení (SPU), ADHD a poruchami řeči (narušenou komunikační schopností), zahraniční studenti či sociálně znevýhodnění studenti.

Poradna s Dr. Hubinkovou funguje přes aplikaci Skype nebo osobně. Více informací a časy naleznete v tabulkách níže. Pro online poradnu je třeba si čas sezení domluvit s vždy dopředu emailem! V případě osobní poradny je domluva předem vhodná, ale ne nezbytná.

Poradna s Dr. Březinovou probíhá osobně v prostorách VŠE (viz termíny níže) nebo online (Skype). Domluva termínu předem je nezbytná, a to emailem. Diagnostika specifických poruch učení trvá 3 hodiny (vždy osobní konzultace), zprávu student obdrží zpravidla do 7 dnů na návazné konzultaci, pokud není stanoveno jinak. Pravidla poradny: Zrušení jakéhokoliv domluveného termínu konzultace (osobní anebo online) u Dr. Březinové je nutné vždy nejméně 24 hodin předem.

Kontakty:

Termíny pro letní semestr 2023:

datum čas místnost poradce
Úterý 16. 05. 2023 14:00 – 16:00 RB 301 Zuzana Hubinková
Středa 17. 05. 2023 13:00 – 14:00 RB 301 Zuzana Hubinková
Úterý 23. 05. 2023 13:00 – 16:00 RB 301 Zuzana Hubinková
31. 05. – 30. 06. 2023 vždy ve středu 13:00 – 16:00 RB 301 Zuzana Hubinková
ZMĚNA 21. 06. 2023 09:00 – 12:00 RB 301 Zuzana Hubinková
úterý 13. 06. 2023 14:00 – 17:00 RB 301 Zuzana Hubinková
POZOR ZMĚNA! ZRUŠENO 14. 06. 2023  Zuzana Hubinková

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte přímo na poradkyně (emaily v prokliku u jména)