Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

Akademická  psychologická poradna rozšířila poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty setkávají. Se specifickými vzdělávacími potřebami se setkáváme u studentů se zdravotním postižením, tj. pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, a u studentů se zdravotním znevýhodněním, tj. s psychiatrickým onemocněním a s chronickým onemocněním. Samostatnou skupinu tvoří studenti se specifickými poruchami učení (SPU), ADHD a poruchami řeči (narušenou komunikační schopností), zahraniční studenti či sociálně znevýhodnění studenti.

Termíny pro rok 2019:

  • pondělí 23.9. 9:00 -14:00, místnost NB35B
  • pondělí 30.9. 9:00 -14:00, místnost NB35B
  • pondělí 7.10. 9:00 -14:00, místnost NB35B
  • pondělí 14.10. 9:00 -14:00, místnost NB35B
  • pondělí 21.10. 9:00 -14:00, místnost NB35B
  • úterý 29.10. 9:00 -14:00, místnost NB35B
  • čtvrtek 7.11. 11:00 – 16:00, místnost NB35B
  • čtvrtek 14.11. 12:30 – 17:30, místnost NB35B
  • čtvrtek 21.11. 10:00 – 15:00, místnost NB35B
  • čtvrtek 28.11. 10:00 – 15:00, místnost NB35B

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na kristina.brezinova@vse.cz