Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

Akademická  psychologická poradna rozšířila poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty setkávají. Se specifickými vzdělávacími potřebami se setkáváme u studentů se zdravotním postižením, tj. pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, a u studentů se zdravotním znevýhodněním, tj. s psychiatrickým onemocněním a s chronickým onemocněním. Samostatnou skupinu tvoří studenti se specifickými poruchami učení (SPU), ADHD a poruchami řeči (narušenou komunikační schopností), zahraniční studenti či sociálně znevýhodnění studenti.

Poradna s Dr. Hubinkovou funguje přes aplikaci Skype nebo osobně. Více informací a časy naleznete v tabulkách níže. Pro online poradnu je třeba si čas sezení domluvit s vždy dopředu přihlášením v registračním systému! V případě osobní poradny je domluva předem vhodná, ale ne nezbytná.

Poradna s PhDr. Kristinou Březinovou probíhá osobně v prostorách VŠE nebo online (Skype). Objednání probíhá vždy předem, a to emailem. Diagnostika specifických poruch učení trvá 3,5 hodiny (vždy osobní konzultace). Diagnostika ADHD probíhá ve dvou po sobě jdoucích sezeních, každé trvá 2,5 hodiny. Zprávu z diagnostiky  student obdrží do 14 dnů, a to na osobní konzultaci v délce 45 – 60 minut, pokud není stanoveno jinak. Studenti se mohou objednávat také na cyklus 3 individuálních konzultací (délka vždy 1,5 hodiny) zaměřených na základy time managementu a předcházení prokrastinaci během studia.

Pravidla poradny: Zrušení termínu konzultace nebo diagnostiky vždy nejméně 24 hodin předem.

Kontakty:

  • PhDr. Zuzana Hubinková: orientační poradenství a edukace studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
  • PhDr. Kristina Březinová: diagnostika SPU a následné poradenství, diagnostika ADHD a následné poradenství, poradenství k efektivnímu učení a time managementu

Termíny pro zimní semestr 2023:

datum čas místnost poradce
pravidelně každou středu 13:00 – 16:00 RB 301 Zuzana Hubinková
čtvrtek 19. 10. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
pátek 20. 10. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
čtvrtek 26. 10. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
pátek 27. 10. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
čtvrtek 02. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
pátek 03. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
čtvrtek 09. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
pátek 10. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
čtvrtek 16. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
čtvrtek 23. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
pátek 24. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová
čtvrtek 30. 11. 2023 07:30- 17:00 online/ osobně Kristina Březinová

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte přímo na poradkyně (emaily v prokliku u jména)