Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

!!!! Vzhledem k současné mimořádné situaci bude až do odvolání fungovat poradna s Dr. Hubinkovou přes aplikaci Skype. Je třeba si čas sezení domluvit s poradkyní vždy dopředu emailem! Poradna s Dr. Březinovou bude od června 2020 probíhat osobně v prostorách VŠE (viz termíny níže)

Nejbližší termíny poradny:

Den Hodina Kdo Kde Skype jméno
úterý 1.9.2020 13:00 – 16:00 Zuzana Hubinková Skype zuzka-hubinka
středa 9.9.2020 13:00 – 16:00 Zuzana Hubinková Skype zuzka-hubinka
středa 30.9.2020 10:00 – 15:00 Kristina Březinová RB 436 osobně
středa 14.10.2020 10:00 – 15:00 Kristina Březinová RB 436 osobně
středa 21.10.2020 10:00 – 15:00 Kristina Březinová RB 436 osobně

Akademická  psychologická poradna rozšířila poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty setkávají. Se specifickými vzdělávacími potřebami se setkáváme u studentů se zdravotním postižením, tj. pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, a u studentů se zdravotním znevýhodněním, tj. s psychiatrickým onemocněním a s chronickým onemocněním. Samostatnou skupinu tvoří studenti se specifickými poruchami učení (SPU), ADHD a poruchami řeči (narušenou komunikační schopností), zahraniční studenti či sociálně znevýhodnění studenti.

Kontakty:

Termíny pro rok 2020 (až do odvolání dle informací výše):

datum čas místnost poradce

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte přímo na poradkyně (emaily v prokliku u jména)