Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

Akademická  psychologická poradna rozšířila poradenské služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty setkávají. Se specifickými vzdělávacími potřebami se setkáváme u studentů se zdravotním postižením, tj. pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, a u studentů se zdravotním znevýhodněním, tj. s psychiatrickým onemocněním a s chronickým onemocněním. Samostatnou skupinu tvoří studenti se specifickými poruchami učení (SPU), ADHD a poruchami řeči (narušenou komunikační schopností), zahraniční studenti či sociálně znevýhodnění studenti.

Termíny pro rok 2019:

  • pondělí 3.6. – 9:00- 14:00, místnost NB35B
  • pondělí 10.6. – 9:00 – 14:00, místnost NB35B
  • pondělí 17.6. – 9:00 – 14:00, místnost NB35B
  • pondělí 24.6. – 9:00 – 14:00, místnost NB35B

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na kristina.brezinova@vse.cz