Naše služby

Poskytujeme strategickou podporu kvality vysokoškolské výuky prostřednictvím rozvoje pedagogů VŠE. Zajišťujeme pravidelné Kurzy pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a začínající akademické pracovníky VŠE. Pro všechny akademické pracovníky VŠE pořádáme tematické semináře (např. hodnocení studentů, rétorika a práce s hlasem, využití případových studií ve výuce apod.). V nabídce jsou též workshopy zaměřené na využití nových technologií ve výuce. Součástí je možnost individuálních konzultací zaměřených na rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností začínající pedagogů (především doktorandů) i pedagogů stávajících.
Služby akademického centra VŠE jsou určeny pro akademickou obec všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.