Základní informace o centru

Účel

Akademické centrum

Akademické centrum Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VŠE) realizuje poradenskou, vzdělávací, informační a další činnost pro členy akademické obce VŠE v oblasti vysokoškolské výuky. Akademické centrum dále poskytuje poradenskou pomoc všem členům akademické obce při řešení jejich nejrůznějších osobních nesnází či pracovních problémů.

Působnost

Centrum vykonává aktivity uvedené v odstavci výše pro všechny studenty a zaměstnance VŠE, a to v prostorách fakulty či školy. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult Vysoké školy ekonomické v Praze i externí odborníky. Akademické centrum je organizačně vnitřním útvarem FPH, který je přímo podřízený děkanovi FPH.