Co nabízíme

Individuální poradenství pro studenty

Poradenství je poskytováno zdarma pro všechny studenty VŠE, a to školenými psychology. Více informací o termínech, způsobu přihlašování a fungování poradny zde.

Individuální poradenství pro zaměstnance

Individuální poradenství pro zaměstnance

V rámci svých služeb poskytuje Akademická psychologická poradna i poradenství pro zaměstnance VŠE. Tato služba je zdarma, termíny se domlouvají individuálně. Pro více informací nám napište na email nebo kontaktujte přímo někoho z poradců.

Psychologická diagnostika

Pravidelně také nabízíme možnost absolvovat psychologickou diagnostiku, kde provádíme diagnózu osobních předpokladů pro budoucí kariéru. Termíny zveřejňujeme vždy v Aktualitách.

Koučování

Koučování

Pro studenty i zaměstnance VŠE pravidelně nabízíme i individuální koučování. Termíny pro aktuální semestr jsou vždy vypsané v Aktualitách či na Sharepointu.

Psychologická diagnostika strategií zvládání zátěže

Psychologická diagnostika strategií zvládání zátěže

Pokud Vás zajímá, jaké způsoby zvládání stresu u Vás převažují a zda Vám pomáhají při zvládání zátěžových situací (nebo naopak ji zvyšují), je zde možnost si to v rámci dalšího typu psychodiagnostiky v rámci APP ověřit.  Aktuálně je tato služba navázaná na absolvování předchozích seminářů na dané téma. Informace o seminářích naleznete v Aktualitách nebo na intranetu VŠE. Služba je realizovaná za podpory projektu NPO_VŠE-MŠMT-16603/2022.

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Akademická psychologická poradna dále vypisuje rozmanité semináře a workshopy na aktuální témata. Aktuálně se jedná o workshopy mindfulness za podpory projektu NPO_VŠE-MŠMT-16603/2022. Termíny pro aktuální semestr jsou vždy vypsané v Aktualitách či na Sharepointu.

S čím vám můžeme pomoci (podívejte se na rozcestník poradenských služeb na VŠE)

S čím vám na VŠE může pomoci někdo jiný: 

Detailní popis činnosti APP na VŠE:

 Individuální psychologické poradenství

Představuje speciální typ odborné poradenské služby, při níž poradce-psycholog přispívá klientovi k hledání řešení jeho osobních či vztahových problémů nebo svízelných situací, včetně problémů studijního charakteru. Součástí poradenské služby může být i poskytnutí informací či edukačních materiálů. Setkání klienta a poradce může být jednorázové či může být i opakované v závislosti na domluvě poradce a klienta (podle potřeb klienta a možností poradce).

Akademická psychologická poradna není klinickým pracovištěm, které se zabývá především chorobnými symptomy a syndromy – v odůvodněných případech proto předává klientům kontaktní informace na odborná specializovaná pracoviště či centra krizové intervence.

Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Jsou jimi psychologická diagnostika a skupinové programy. Psychologická diagnostika je zaměřená na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka. V následném rozhovoru s poradcem jsou tyto charakteristiky zvažovány z hlediska kariérového směřování klienta. Skupinové programy jsou zaměřené buď na techniky zvládání zátěže či na hledání zdrojů a možných cest k dosažení osobních, studijních či kariérových cílů.

Při poskytování poradenských služeb se řídí Etickým kodexem vysokoškolského poradce.

Dále jsou v rámci APP nabízeny tyto služby a aktivity:

Termíny a registrace na doplňkové aktivity jsou zveřejňovány přímo na stránkách Akademického centra v Aktualitách. V případě dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat e-mailem.

Pokud chcete být vždy informováni o nových termínech, seminářích, atd., přihlaste se k odběru novinek na hlavní stránce.