Co nabízíme

Individuální poradenství pro studenty

Poradenství je poskytováno zdarma pro všechny studenty VŠE, a to školenými psychology. Více informací o termínech, způsobu přihlašování a fungování poradny zde.

Individuální poradenství pro zaměstnance

Individuální poradenství pro zaměstnance

V rámci svých služeb poskytuje Akademická psychologická poradna i poradenství pro zaměstnance VŠE. Tato služba je zdarma, termíny se domlouvají individuálně. Pro více informací nám napište na email nebo kontaktujte přímo někoho z poradců.

Psychologická diagnostika

Pravidelně také nabízíme možnost absolvovat psychologickou diagnostiku, kde provádíme diagnózu osobních předpokladů pro budoucí kariéru. Termíny zveřejňujeme vždy v Aktualitách.

Koučování

Koučování

Pro studenty i zaměstnance VŠE pravidelně nabízíme i individuální koučování. Termíny pro aktuální semestr jsou vždy vypsané v Aktualitách či na Sharepointu.

Psychologická diagnostika strategií zvládání zátěže

Psychologická diagnostika strategií zvládání zátěže

Pokud Vás zajímá, jaké způsoby zvládání stresu u Vás převažují a zda Vám pomáhají při zvládání zátěžových situací (nebo naopak ji zvyšují), je zde možnost si to v rámci dalšího typu psychodiagnostiky v rámci APP ověřit.  Aktuálně je tato služba navázaná na absolvování předchozích seminářů na dané téma. Informace o seminářích naleznete v Aktualitách nebo na intranetu VŠE. Služba je realizovaná za podpory projektu NPO_VŠE-MŠMT-16603/2022.

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře

Akademická psychologická poradna dále vypisuje rozmanité semináře a workshopy na aktuální témata. Aktuálně se jedná o workshopy mindfulness za podpory projektu NPO_VŠE-MŠMT-16603/2022. Termíny pro aktuální semestr jsou vždy vypsané v Aktualitách či na Sharepointu.

S čím vám můžeme pomoci (podívejte se na rozcestník poradenských služeb na VŠE)

S čím vám na VŠE může pomoci někdo jiný: