Co nabízíme

Akademické centrum provozuje v rámci své činnosti Akademickou psychologickou poradnu (APP), ve které působí  psychologové z Katedry manažerské psychologie a sociologie.

Základní forma činnosti APP na VŠE:

 Individuální psychologické poradenství

Představuje speciální typ odborné poradenské služby, při níž poradce-psycholog přispívá klientovi k hledání řešení jeho osobních či vztahových problémů nebo svízelných situací, včetně problémů studijního charakteru. Součástí poradenské služby může být i poskytnutí informací či edukačních materiálů. Setkání klienta a poradce může být jednorázové či může být i opakované v závislosti na domluvě poradce a klienta (podle potřeb klienta a možností poradce).

Akademická psychologická poradna není klinickým pracovištěm, které se zabývá především chorobnými symptomy a syndromy – v odůvodněných případech proto předává klientům kontaktní informace na odborná specializovaná pracoviště či centra krizové intervence.

Akademická psychologická poradna nadále poskytuje pomoc ukrajinským studentům v ukrajinštině.  Studenti, kteří chtějí využít pomoci kvalifikovaného psychologa, se musí zaregistrovat v systému Doodle. Registrace se provádí pomocí uživatelského jména a hesla VŠE. Doodle funguje v anonymním režimu a informace o registraci studenta má k dispozici pouze psycholog. Individuální poradenství v ukrajinštině probíhá v kanceláři (RB 332) v pravidelných časech (út 15:00 – 17:00 hod, čt 15:00 – 17:00 hod).

Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a kapacitních možností i další formy činnosti. Jsou jimi psychologická diagnostika a skupinové programy. Psychologická diagnostika je zaměřená na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka. V následném rozhovoru s poradcem jsou tyto charakteristiky zvažovány z hlediska kariérového směřování klienta. Skupinové programy jsou zaměřené buď na techniky zvládání zátěže či na hledání zdrojů a možných cest k dosažení osobních, studijních či kariérových cílů.

Při poskytování poradenských služeb se řídí Etickým kodexem vysokoškolského poradce.

Dále jsou v rámci APP nabízeny tyto služby a aktivity:

Termíny a registrace na doplňkové aktivity jsou zveřejňovány přímo na stránkách Akademického centra v Aktualitách. V případě dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat e-mailem.

Pokud chcete být vždy informováni o nových termínech, seminářích, atd., přihlaste se k odběru novinek na hlavní stránce.