Koučink

V zimním semestru akademického roku 2015/2016 bude s podporou CRP MŠMT C18/2015 realizován program skupinového kariérového koučování. Jednotlivá setkání budou zaměřena na následující oblasti:

  1. Uvědomění si svých vlastních hodnot, preferencí a cílů, případně vnitřních bariér.
  2. Jak zhodnotit vlastní zkušenosti, kontakty a informace o/z  trhu práce pro vytváření kariérových příležitostí?
  3. Jak se orientovat a rozhodovat mezi více možnostmi? (Rozhodování a realizace prvních kroků)
  4. Co mohu udělat pro to, aby se mé rozhodnutí naplnilo? (Akční plán)

Skupinové kariérové koučování bude doplněno jednou hodinou individuálního koučování.

V tuto chvíli nejsou k dispozici další termíny, stránka bude aktualizována po jejich vyhlášení.