Koučování

V ZS 2019 APP nabízí studentům, kteří se potýkají s poklesem své studijní výkonnosti, např. při psaní bakalářských či diplomových prací, možnost „ochutnávky“ koučování s cílem mobilizace jejich vlastních sil pro zlepšení jejich studijního úsilí.

Na volné termíny se můžete hlásit prostřednictvím tohoto odkazu.