27. 10. 2021 Zrušení poradny pro studenty se SVP dr. Hubinkové

Vzhledem k poradě katedry je 27. 10. 2021 z organizačních důvodů zrušena poradna pro studenty se se specifickými vzdělávacími potřebami dr. Zuzany Hubinkové. Poradna dr. Březinové se koná dle naplánování. Děkujeme za pochopení.