Aktuální termíny Kurzu pedagogických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky

Program kurzu pro období listopad 2021 – leden 2022 (podrobné informace o jednotlivých seminářích zde, případně v přiloženém programu):

Jednotlivé semináře budou probíhat buď prezenčně nebo online (ZOOM nebo MSTeams), místo konání je vždy upřesněno.

 • 10. 11. 2021, 8:30-12,00 hod. Zahájení kurzu, Zadání prezentace, Učební styly a práce se skupinou studentů
 • 11. 11. 2021 09:00-17:00 hod. Využití aktivizujících metod – rozvoj kritického myšlení studentů
 • 16. 11. 2021 09:00-17:00 hod. Diskuse jako metoda učení a vyučování
 • 18. 11. 2021 09:00-12:00 hod. Využití multimédií ve výuce
 • 23. 11. 2020 09:00-12:00 hod. Osobnost VŠ učitele, Osobnost VŠ studenta
 • 24. 11. 2021 09:00-16:00 hod. Rétorika a prezentační dovednosti pro učitele
 • 30. 11. 2021 08:00-11:00 hod. Identifikace zpětné vazby od studentů
 • 30. 11. 2021 11:00 – 12:30 a 13:00 – 14:30 hod. Výuka ve velké skupině
 • 3. 12. 2021 09:00-12:00 hod. Tvorba výukových cílů a hodnocení studentů

+ Trénink pedagogických dovedností (výběr z termínů, 14. 12. 2021 09:00-12:00 hod. nebo 11. 1. 2022 09:00-12:00 hod.)

Volitelné workshopy:

 • 19. 11. 2021 09:00-12:00 hod. Kritické myšlení – relevance informačních zdrojů, argumentace
 • 29. 11. 2021 15:00-18:00 hod. Kreativita ve výuce
 • 6. 12. 2021 13:00 – 16:00 hod. Technické zpracování prezentací
 • 7. 12. 2021 09:00-10:30 hod. Konzultace k individuálním projektům (pro účastníky kurzu)
 • 7. 12. 2021 16:30-19:30 hod. Výuka s využitím případových studií – aktivní nácvik

Pro přihlášení kontaktujte kontaktní osoby.