Aktuální termíny Kurzu pedagogických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky

Program kurzu pro období květen – červen 2022 (podrobné informace o jednotlivých seminářích zde, případně v přiloženém programu):

Jednotlivé semináře budou probíhat buď prezenčně, vždy v Klubu knihovny.

 • 18. 05. 2022, 9:00 – 12:30 hod. Zahájení kurzu, Zadání prezentace, Učební styly a práce se skupinou studentů
 • 19. 05. 2022 09:00 – 12:00 hod. Aktivní metody výuky jako nástroj rozvoje kritického myšlení studentů
 • 23. 05. 2022 13:00 – 16:00 hod. Jak naše vnitřní přesvědčení ovlivňují způsob, kterým se učíme a jak učíme
 • 24. 05. 2022 13:00 – 16:00 hod. Jak se lidé učí – styly vyučování (výuka naživo, online, hybridně
 • 26. 05. 2022 09:00 – 13:00 hod. Jak využít potenciál kulturní diverzity při VŠ výuce
 • 27. 05. 2022 09:00 – 12:00 hod. Tvorba výukových cílů a hodnocení studentů
 • 31. 05. 2022 09:00 – 12:00 hod. „Co bych chtěl býval vědět, když jsem začínal učit.“
 • 01. 06. 2022 09:00 – 12:00 hod. Osobnost VŠ učitele Osobnost VŠ studenta
 • 02. 06. 2022 09:00 – 12:00 hod. Konflikty a jejich zvládání
 • 06. 06. 2022 09:00 – 12:00 hod. Identifikace zpětné vazby od studentů
 • 09. 06. 2022 09:00 – 15:00 hod. Rétorika a prezentační dovednosti pro učitele

+ Trénink pedagogických dovedností (výběr z termínů, 20. 06. nebo 23. 06. 2022 09:00-12:00 hod.)

Volitelné workshopy:

 • 07. 06. 2022 09:00 – 12:00 hod. Kritické myšlení – relevance informačních zdrojů, argumentace
 • 13. 06. 2022 16:00 – 19:00 hod. Výuka s využitím případových studií – aktivní nácvik
 • 15. 06. 2022 09:00 – 12:00 hod. Technické zpracování prezentací
 • 16. 06. 2022 09:00 – 12:00 hod. Výuka a prezentace v angličtině
 • 16. 06. 2022 13:00 – 16:00 hod. Praktické techniky při zvládání stresu

Pro přihlášení kontaktujte kontaktní osoby.