Aktuální termíny kurzu pedagogických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky

Program kurzu pro období květen – červen 2019 (podrobné informace o jednotlivých seminářích TE_program-kurzu_jaro_19):

 • 14. 5. 2019, 9-13 hod. Zahájení kurzu, Učební styly a práce se skupinou studentů, Zadání prezentace
 • 20. 5. 2019 9-12 hod. Identifikace zpětné vazby od studentů
 • 23. 5. 2019 9-12 hod. Osobnost VŠ učitele, Osobnost VŠ studenta
 • 28. 5 2019 9-16 hod. Rétorika a prezentační dovednosti pro učitele
 • 10. 6. 2019 9-17 hod. Využití aktivizujících metod – rozvoj kritického myšlení studentů
 • 17. 6. 2019 9-17 hod. Diskuse jako metoda učení a vyučování
 • 21. 6. 2019 9-12 hod. Tvorba výukových cílů a hodnocení studentů

+ Trénink pedagogických dovedností (18. nebo 24. 6. vždy 9-12 hod.)

Volitelné workshopy:

 • 4. 6. 2019 9-12 hod. Stres management pro učitele
 • 6. 6. 2019 9-12 hod. Prezentace v angličtině
 • 19. 6. 2019 9-12 hod. Hodnocení studentů
 • 11. 6. 2019 9-12 hod. Případové studie z perspektivy studenta
 • 12. 6. 2019 9-12 hod. Výuka s využitím případových studií – aktivní nácvik

Pro přihlášení kontaktujte kontaktní osoby (viz příloha výše)