Den kritického myšlení 23.4. 2019

Akademické centrum VŠE a KMPS v rámci spolupráce na projektu Crithinkedu, podpořeného programem Erasmus+ Evropské Unie, zorganizovaly na VŠE 23. 4. 2019 Den kritického myšlení, na který bylo pozváno 26 zástupců různých organizací. Program účastníkům nabídl jednak informace o projektu CRITHIKEDU a jeho výstupech, vhled do problematiky kritického myšlení, dovedností a dispozic, které tvoří jeho základ, ukázky metod pro rozvíjení kritického myšlení v rámci výuky na vysokých školách a zejména pak prostor pro diskusi, jak rozvíjet kritické myšlení nejen při studiu, ale i v praxi, a to s ohledem na potřeby zaměstnavatelů našich absolventů.