Dotazník: Monitoring duševního zdraví

Milí studující,

rádi bychom prostřednictvím dotazníkového šetření zjistili, jak je na tom vaše duševní zdraví a s jakými obtížemi se setkáváte, abychom vám případně mohli nabídnout adresnější pomoc nebo se podíleli na zlepšení dostupnosti služeb. To vy jste pro nás klíčem pro změnu.

Předáváme vám dotazník, který vznikl v Národním ústavu duševního zdraví, za spolupráce Asociace vysokoškolských poradců a Nevypusť duši a je určený vám, studujícím vysokých škol.
Je možné, že se někoho z vás osobně zjišťované věci netýkají, přesto prosíme, abyste odpověděli na každou otázku, protože i vy můžete mít ve svém okolí někoho, komu je třeba nabídnout pomocnou ruku. Chtěli bychom vás také požádat, abyste odpovídali upřímně a pravdivě. Jen tak dotazník splní svůj účel.

Dotazník je anonymní, to znamená, že nikdo vaše odpovědi nespojí přímo s vámi. Vaše škola se dozví jen hromadné výsledky dotazníků, ale nikde nebude uvedeno vaše jméno a nikdo nebude vědět, koho z vás se situace týká a koho ne.

Některé otázky mohou být pro někoho citlivé. V případě, že byste si uvědomili, že něco z toho, na co se ptáme, se děje vám nebo někomu blízkému, jsou na konci dotazníku uvedeny užitečné kontakty. Uvedené kontakty vám mohou být oporou při řešení této situace, nebo vás mohou navést k pomoci či být jen doprovázejícími partnery a partnerkami.

Prosíme o vyplnění dotazníku na tomto odkazu do 22. 11. 2023:

https://forms.nudz.cz/fill/public/OU7yMnlcIOPze1U

Pokud máte otázky týkající se tohoto dotazníku, můžete se obrátit na MUDr. Matěje Kučeru (matej.kucera@nudz.cz).

Moc si vážíme vašich odpovědí.

Akademická psychologická poradna VŠE