Fungování akademického centra v letních měsících

V období července a srpna nevypisuje akademické centrum žádné kurzy, semináře ani termíny poradny, s výjimkou poradny pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (informace zde).

Opět se na vás těšíme v září.