Fungování poradny pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami za měsíc červen

Na této stránce byly vypsány nové termíny poradny pro studenty s SVP. Zároveň zde najdete informace o fungování poradny. Nově jsou některé termíny vypsány již pro osobní konzultaci s přítomností na VŠE.