NOVÉ: Workshopy Techniky zvládání stresu a Mindfulness

Akademická psychologická poradna na Vysoké škole ekonomické připravila v ZS 2022/23 kromě svých běžných aktivit v rámci Národního plánu obnovy následující aktivity pro studenty:

Workshop: Techniky zvládání stresu

Seminář je úvodní pozvánkou do psychosomatického chápání stresu. Společně budeme probírat nejen jeho vliv na neurofyziologické změny v těle, ale i na naši psychiku. Ze semináře si tedy odnesete praktické podněty pro lepší zvládání stresové zátěže, ale i myšlenku, že stres může být poměrně vítaný „host“.

Seminář je doplněn i o (dobrovolnou) část zaměřenou na diagnostiku vašich strategií zvládání zátěže (s následnou individuální konzultací na základě výsledků). Na workshop je nutné se přihlásit.

Kdy a kde?
Dne 6. prosince od 9:30 do 11:30 v RB359.

Workshop: Mindfulness

Seminář Vás pozve do světa všímavosti a jeho historických i současných základů. Zároveň si rovnou z výkladu lektora odnesete praktické podněty, které by vás měly vést k tomu, abyste si pustili krůček po krůčku více osobní pohody do svého života.

Seminář je možné vnímat i jako zdroj informací a „ochutnávku“ pro rozhodování o zájmu o účast na skupinovém Mindfulness programu, který bude mít podobu osmi setkání a bude zahájen v letním semestru 2023. Na workshop je nutné se přihlásit.

Kdy a kde?
Dne 13. prosince v RB111 od 9:30 do 11:00 hod.

Workshopy povede zkušený lektor Mgr. Petr Arbet