Rozšíření možnosti individuálního poradenství

V rámci projektu CRP 24 mají studenti VŠE nově možnost individuálních online konzultací s externí psycholožkou, Mgr. Janou Emili Zlámanou, která má bohaté zkušenosti s klienty, kteří zažívají úzkostné, depresivní symptomy a s klienty při řešení těžších krizových stavů.

Mgr. Zlámaná je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Jednooborovou psychologii vystudovala na FF UK, má atestaci z klinické psychologie a psychoterapie. Klinické praxi se věnuje od roku 2003. Aktuálně je součástí psychologické ambulance kde se zaměřuje na krizovou intervenci, psychoterapii a psychodiagnostiku dospělých.