Seminář pro studenty: Zvládání stresu a psychické zátěže

Akademická psychologická poradna vypisuje pro studenty VŠE seminář PhDr. Lenky Šilerové, Ph.D. zaměřený na zvládání stresu a psychické zátěže.
Seminář je veden interaktivní formou, využívá principů pozitivní psychologie, time-managementu, mindfulness a moderních přístupů k psychohygieně.

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je třeba se na seminář dopředu přihlásit přes Doodle, kde je nutné zadat přihlašovací jméno VŠE (dříve „xname“). Prosíme tedy studenty, aby se přihlašovali pouze v případě vážného zájmu, a pokud se z nějakého důvodu nemohou zúčastnit, svoji účast včas zrušili buď přímo v Doodle nebo napsali email.

Podrobnosti a termín semináře jsou vypsané níže nebo v přiložené pozvánce.

Zvládání stresu a psychické zátěže studentů VŠ.

  • KDY: pondělí 18.10.2021; 16:15 – 19:00 hod
  • KDE: RB 359
  • O ČEM:Co je stres a zátěž? Jaké jsou projevy stresu? Jak poznám, že jsem ve stresu? Jak mohu stresu předcházet? Základní prvky psychohygieny – péče o duševní i fyzické zdraví. Relaxační techniky.