VYPSÁNY: aktuální termíny kurzu pedagogických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky

Program kurzu pro období květen 2020 – září 2020 (podrobné informace o jednotlivých seminářích zde):

Vzhledem k situaci bude část kurzu probíhat online (ZOOM nebo MSTeams)

 • 25. 5. 2020, 9-11,30 hod. (online) Zahájení kurzu, Zadání prezentace, Učební styly a práce se skupinou studentů
 • 26. 5. 2020 9-12 hod. (online) Osobnost VŠ učitele, Osobnost VŠ studenta
 • 28. 5. 2020 9-12 hod. (online) Technické zpracování prezentací
 • 1. 6. 2020 16-19 hod. (online) Práce s InSISem
 • 3. 6. 2020 9-14,30 hod. (online) Rétorika a prezentační dovednosti pro učitele
 • 10. 6. 2020 9-12 hod. (online) Tvorba výukových cílů a hodnocení studentů
 • 18. 6. 2020 9-16 hod. Využití aktivizujících metod – rozvoj kritického myšlení studentů
 • 25. 6. 2020 9-16 hod.  Diskuse jako metoda učení a vyučování
 • 21. 9. 2020 14-17 hod.  Identifikace zpětné vazby od studentů

+ Trénink pedagogických dovedností (9. 9. 2020 nebo 15. 9. 2020 vždy 9-12 hod.)

Volitelné workshopy:

 • 8. 6. 2020 17-18,30 hod. (online) Specifika online výuky 1
 • 9. 6. 2020 9-12 hod. (online) Prezentace v angličtině
 • 8. 6. 2020 17-18,30 hod. (online) Specifika online výuky 2
 • 22. 6. 2020 9-12 hod. (online) Výuka s využitím případových studií – aktivní nácvik
 • 7. 9. 2020 9-12 hod. Hlasová technika a rétorika

Pro přihlášení kontaktujte kontaktní osoby (viz příloha výše)