VYPSÁNY: aktuální termíny kurzu pedagogických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky

Program kurzu pro období říjen 2019leden 2020 (podrobné informace o jednotlivých seminářích zde):

 • 14. 10. 2019, 9-17 hod. Zahájení kurzu, Zadání prezentace, Využití aktivizujících metod – rozvoj kritického myšlení studentů
 • 16. 10. 2019 9-11,30 hod. Učební styly a práce se skupinou studentů
 • 22. 10. 2019 9-12 hod. Osobnost VŠ učitele, Osobnost VŠ studenta
 • 24. 10 2019 9-16 hod. Rétorika a prezentační dovednosti pro učitele
 • 30. 10. 2019 9-16 hod.  Diskuse jako metoda učení a vyučování
 • 6. 11. 2019 9-12 hod. Technické zpracování prezentací
 • 13. 11. 2019 9-12 hod.  Identifikace zpětné vazby od studentů
 • 2. 12. 2019 9-12 hod. Tvorba výukových cílů a hodnocení studentů

+ Trénink pedagogických dovedností (25. 11. 2019 nebo 14. 1. 2020 vždy 9-12 hod.)

Volitelné workshopy:

 • 5. 11. 2019 9-12,30 hod. Práce s InSISem
 • 14. 11. 2019 9-12 hod. Time management ve vztahu k vlastní praxi
 • 15. 11. 2019 9-12 hod. Prezentace v angličtině
 • 19. 11. 2019 9-12 hod. Hlasová technika a rétorika
 • 22. 11. 2019 9-12 hod. Výuka v angličtině

Pro přihlášení kontaktujte kontaktní osoby (viz příloha výše)