ZRUŠENÍ AKTIVIT AKADEMICKÉHO CENTRA

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, jsou až do odvolání zrušeny všechny činnosti Akademického centra, včetně Akademické psychologické poradny. O opětovném obnovení fungování Akademického centra budeme informovat.