Diskuse jako metoda učení a vyučování

Cíl: Seznámit se s různými diskusními strategiemi a naučit se je uplatňovat ve výuce

Metoda: Blok je postaven na prožitkovém učení – tzn. účastníci si aktivizační metody vyzkouší „na vlastní kůži“, čas bude věnován i tomu, jak využít získané vědomosti a dovednosti ve vlastních hodinách.

Odborný garant: PhDr. Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu o.p.s