Identifikace zpětné vazby od studentů – výuka v přednáškách

Cíl: Umět identifikovat a správně interpretovat zpětnou vazbu od posluchačů získávanou neformálními prostředky. Výuka v přednáškách a cvičeních.

Metoda: Skupinová diskuse o vytvoření neformálních prostředků získávání zpětné vazby od posluchačů a specifikách výuky v přednáškách.

Odborný garant: prof. Ing. Ivan Nový, CSc., KMPS