Trénink pedagogických dovedností – Microteaching

Cíl: Praktický nácvik vedení vyučovací hodiny v modelové situaci a rozvoj pedagogických dovedností.

Metoda: „Microteaching“ – tj. nahrávka cca 12 minutové části přednášky či vedení semináře, analýza videonahrávky, zpětná vazba a následná skupinová diskuse.

Odborný garant: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., KMPS, Ing. Hana Lorencová Ph.D., KMPS