Osobnost VŠ učitele a VŠ studenta

Osobnost VŠ učitele

Osobnostní předpoklady pro pedagogickou činnost, role VŠ pedagoga, zmapování obtíží začínajících učitelů a základy duševní hygieny pro VŠ učitele.

Osobnost VŠ studenta

Motivace a očekávání studentů, poradenství pro studenty a nejčastější obtíže a problémy, spojené s VŠ studiem.

Odborný garant: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., KMPS