Prezentace v angličtině

Jedná se o dva semináře:

  • Prezentace v angličtině – úvod
  • Prezentace v angličtině – pokračování

Cíl: osvojit si  jazykové a prezentační dovednosti a naučit se prezentovat své myšlenky v angličtině přesvědčivě a beze strachu.

Metoda: analýza, příprava a nácvik jednotlivých fází prezentace.Zpětná vazba ze strany ostatních posluchačů i lektora.

Odborný garant: PhDr. Adriana Krásová, KAJ