Rétorika a prezentační dovednosti pro učitele

Cíl: využití komunikačních technik ve výuce, jak na nepozorné posluchače, výstavba sdělení, několik principů klasické rétoriky, hlavní zásady neverbální komunikace, zvládání stresu při prezentaci, přesvědčovací a manipulativní techniky.

Metoda: workshop

Odborný garant: MgA. Stanislav Zeman, MBA, externí lektor