Stres management pro učitele

Cíl: porozumět tomu, jak se stres projevuje v myšlení, prožívání a chování, seznámit účastníky se způsoby jak se stresem pracovat (jak preventivně, tak akutně).

Metoda: workshop

Odborný garant: Mgr. Petra Rohlíková, Ph.D., externí lektor