Učební styly a práce se skupinou studentů

Cíl: Porozumět rozdílům v učebních stylech studentů a jejich významu pro volbu výukových metod.

Metoda: Výklad o učebních stylech, dotazník učebních stylů, dotazník GPOP, skupinová práce a diskuse.

Odborný garant: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., KMPS, Ing. Hana Lorencová, Ph.D., KMPS