Vedení a zpracování závěrečné práce na VŠE

Cíl: Cílem workshopu je diskutovat podstatu a příklady dobré praxe při vedení bakalářských a diplomových pracích. Zejména se zaměříme na volbu tématu a cílů práce, výzkumných metod, proč a jak citovat, formální požadavky, informační zdroje a související témata.

Metoda: skupinová diskuze, ukázky na příkladech

Odborný garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., KM