Využití aktivizujících metod – rozvoj kritického myšlení studentů

Cíl: Jak učit tak, aby si studenti nejen hodně zapamatovali, ale aby se zároveň naučili o látce i přemýšlet, vyjednávat, porovnávat nové zkušenosti s dosavadními. Problematika výuky v přednáškách a cvičeních.

Metoda: Blok je postaven na prožitkovém učení – tzn. účastníci si aktivizační metody vyzkouší „na vlastní kůži“, čas bude věnován i tomu, jak využít získané vědomosti a dovednosti ve vlastních hodinách.

Odborný garant: PhDr. Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu o.p.s