Technické zpracování prezentací

Cíl: příprava efektivní prezentace zpracování prezentace v PowerPointu (předloha snímku, schéma, interaktivní prvky, možnosti úprav prezentace), barevné schéma prezentace, multimédia, časté chyby v přípravě prezentací.

Metoda: workshop

Odborný garant: Ing. Karel Pešata, KM