Pedagogická intervize

Pro pedagogy a doktorandy VŠE nabízíme pedagogické intervize pro 1-3 pedagogy vyučující jeden předmět nebo předměty z obdobné oblasti. Součástí setkání je sdílení zkušeností, posun předmětů k vyšší míře aktivizace studentů, zpětná vazba, nastavení hodnocení aktivit, propojení výuky s BLM apod. Setkání jsou připravována na základě požadavků a potřeb účastníků.

V případě zájmu se obraťte na Ing. Hanu Lorencovou, Ph.D.