O rozdávání podkladů před výukou

Bruce G. Charlton píše na svém blogu o efektivnosti přednášek. Přitom – jak píše – jsou přednášky často považovány za zastaralé a neefektivní. Myšlenky má zajímavé. K předmětům výuky:

  • lectures may be especially well-suited to the transmission of conceptual and systematic knowledge
  • I find it highly significant that lectures are especially used in teaching the most quantitative and systematic sciences, and for intensive professional training courses such as medicine, engineering and law. In other words, lectures are a focus of teaching in exactly the situations where transmission of knowledge is most vital, and in subjects where learning is most easily and validly measurable.

Proč se zrovna v těchto předmětech tak zásadně používají přednášky?

Tvrdí, že „lectures are ‚spontaneously‘ easier to learn from“, protože pro většinu lidí je snazší získávat konceptuální informace z mluvené komunikace a (přítomnost vyučujícího a) sociální kontext přispívá k lepší schopnosti soustředění. To ovšem porovnává s různými distančními formami.

Nerozdávat podklady?

K rozdávání podkladů nebo zveřejňování na webu říká: je lépe nerozdávat a nezveřejňovat, student pak spíš sleduje, jak se kantor drží „scénáře“ než aby s ním objevoval. Druhým důvodem je, že student si při psaní vlastních poznámek musí ujasnit, co je důležité – což je na jeho mentální schopnosti daleko náročnější, než pouze sledovat vytištěné podklady.

Zdroj: Lectures – a highly effective teaching method