Teaching with Cases

Stránky University of California se zabývají používáním případových studií v hodinách. Po krátkém úvodu a vysvětlení, jak na UC případové studie charakterizují, následují různé odkazy na materiály s návody, jak se studiemi v hodinách pracovat. Web byl sice naposledy aktualizován v roce 2002, ale valná většina linků v sekci „Teaching with Cases“ je stále dostupná a použitelná i nyní. Některé studie jsou také k dispozici ke stažení.