Testování nových metod výuky

Rád bych se s vámi podělil o jednu zkušenost. Vyzkoušel jsem na semináři předmětu Provozní management metodu think-pair-share. Zadal jsem několik témat k diskuzi (články z Eura a Ekonomu), studenti ve skupinkách po 2-3 lidech názory diskutovali a zaznamenali v bodech.

Po pár minutách jsem spojil skupinky do větších a nakonec do dvou velkých. Někdo ze skupiny pak výsledky diskuze prezentoval .
Z toho co jsem vypozoroval stojí za zmínku následující:

  • Oproti samostatným pracem bylo na první pohled vidět, že se do práce zapojili všichni, což nebývá zvykem.
  • Bylo vidět, že je to o poznání víc baví.
  • Závěry prezentované za skupinu byly komplexnější, ale zároveň obecnější a konzervativnější než názory jednotlivců, které jsem pozoroval u paralelního cvičení, kde jsem tuto metodu neuplatnil.

Závěr? Studenty to určitě aktivovalo a víc bavilo. O přínosu si ale tak moc jistý nejsem.