Krize

V životě se můžeme dostat do různých situací. A některé mohou být velmi náročné. Neváhejte v krizi vyhledat okamžitou pomoc.

Odborná zařízení poskytující pomoc non-stop: v případech krize či v jiných urgentních případech, včetně sebevražedných myšlenek

 1. RIAPS – Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb
 2. PL Bohnice – Centrum krizové intervence
 3. Non-stop linky důvěry
  • Centrum krizové intervence PL Bohnice (nonstop): 284 016 666
  • Pražská linka důvěry (nonstop): 222 580 697
  • Linka bezpečí: 116 111
  • Bílý kruh bezpečí (oběti kriminality a domácího násilí): 116 006

Pokud nyní zažíváte neodbytné sebevražedné myšlenky a obáváte se o svůj život nebo máte tendenci si ublížit, zavolejte na Linku první psychické pomoci 116 123.

Pokud jste se právě pokusil/a o sebevraždu a jste v akutním ohrožení života, volejte číslo 112.

Řekněte si o pomoc. Nezůstávejte v tom sami!

Pokud je v akutním ohrožení někdo z vašich blízkých či máte odůvodněné obavy o jeho život, volejte číslo 112.

(Zdroj)